Naročilnica

Maska Založništvo

18.08.2008 |

Časopis za scenske umetnosti Maska ter knjižni zbirki TRANSformacije in Mediakcije so temelji Maskinega založniškega programa. Polje refleksije zajema široko področje sodobnih scenskih umetnosti, od gledališča, sodobnega plesa in baleta do performansa, multimedijske ter novomedijske umetnosti.

MASKA, Časopis za scenske umetnosti (ISSN 0352-7913)
Maska je časopis o scenskih umetnostih z najdaljšo tradicijo v Evropi (izhaja od 1920). Izide štirikrat v letu kot dvojna številka; vsaka je posvečena določeni tematiki. Maska deluje kot kritična platforma polja scenskih umetnosti in je mesto srečevanja, soočanja in diskusije o sodobni umetnosti ter njenih lokalnih in globalnih kontekstih.

Knjižna zbirka TRANSformacije pokriva polje sodobnih refleksij scenskih umetnosti ter predstavlja dela slovenskih avtorjev kot tudi prevode izbranih del s tega področja. TRANSformacije utirajo pot terminološkim in konceptualnim okvirom za refleksijo sodobnih scenskih umetnosti.

Knjižna zbirka Mediakcije pokriva polje kritiške pisave o medijski kulturi in družbi.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si