Naročilnica

Jasmina Založnik, seminar

26.02.2009 | Jasmina Založnik (1979) je diplomirala iz sociologije kulture in pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je študentka podiplomskega študija Interaktivni študij idej in kultur na Univerzi v Novi Gorici, kjer zaključuje magistersko nalogo s tezo: Body art na teritoriju nekdanje jugoslavije: repolitizacija telesa - subjekt, med feminizmom, performansom, teorijo in politiko, mentor: Marina Gržinić.
Med pomembnejšimi projekti, ki jih je izvedla so: umetniško vodstvo festivala Performa 2006 in Performa 2007, selekcija in producentstvo slovenskega dela 11. mednarodnem festivalu računalniške umetnosti, producentka in koordinacija festivala NagiB 2007, 2008 in 2009.
Je koordinatorka Seminarja sodobnih scenskih umetnosti na Maski, Ljubljana in producentka na Društvu za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk. Je članica skupine SoOgledi, samoorganizirane skupine samostojnih avtoric (http://www.soogledi.blogspot.com/) in aktivna na različnih področjih kulturnega dogajanja. Svoje članke objavlja v revijah Spekter, MASKA, festivalskem časopisu Mladi levi - Arena, CoWeb, Večer, Dialogi, Reartikulacija, idr.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si