Naročilnica

Poslanstvo in vizije

14.09.2006 |

MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost

Maska Ljubljana je neprofitni zavod za založništvo, produkcijo (scenska, interdisciplinarna in vizualna dela), izobraževanje in raziskovanje. Organizirana je v treh sekcijah: Maska Publikacije, Maska Produkcija in Maska Simpozij. Teoretične, kritiške in umetniške aktivnosti Maske Ljubljana se ukvarjajo s sodobno umetnostjo in teorijo, raziskovanjem, eksperimentalnimi uprizoritvenimi praksami, interdisciplinarno umetnostjo in kritično teorijo.

Maska Publikacije
Časopis za scenske umetnosti Maska ter knjižni zbirki TRANSformacije in Mediakcije so temelji Maskinega založniškega programa. Polje refleksije zajema široko področje sodobnih scenskih umetnosti, od gledališča, sodobnega plesa in baleta do performansa, multimedijske ter novomedijske umetnosti.

Maska, Časopis za scenske umetnosti
Časopis Maska izide trikrat v letu kot dvojna številka; vsaka je posvečena določeni tematiki. V novejših številkah so se avtorji osredotočali na neznosno lahkost umetniške svobode, politike predstavljanja, performativnost političnega protesta¸ postdramsko stanje, ples in politiko, gledanje in vizualno, gledališke strategije, učenje za sceno, novo evropsko dramo, genetsko umetnost, dramaturgijo plesa, teorijo na odru, eroticizem, novo vzhodno umetnost in teorijo, inventarij devetdesetih, užitek avtomata, Gestus, itd. Poleg prispevkov k izbrani tematiki, časopis ponuja tudi intervjuje z umetniki in teoretiki, recenzije predstav in knjig, članke o skritih pojavih v sodobnih scenskih umetnostih, izsledke raziskav, itd.

Knjižna zbirka TRANSformacije
Knjižna zbirka TRANSformacije pokriva polje sodobnih refleksij scenskih umetnosti ter predstavlja dela slovenskih avtorjev kot tudi prevode izbranih del s tega področja. TRANSformacije utirajo pot terminološkim in konceptualnim okvirom za refleksijo sodobnih scenskih umetnosti. Med nedavnimi naslovi so: Bojana Kunst, Nevarne povezave, Tomaž Toporišič, Med zapeljevanjem in sumničavostjo, The Future of Computer Arts, (uredila Marina Gržinić), Hans-Thies Lehmann, Postdramsko gledališče, Alexei Monroe, Pluralni monolit. Laibach in NSK, Zero Visibility (uredila Valentina Valentini), Stelarc (uredila Marina Gržinić), Amelia Jones, Body Art. Uprizarjanje subjekta, Teorije sodobnega plesa (uredil Janez Janša); Libi_doc (Katrien Jacobs), Ready 2 Change (uredili Urška Jurman in Polonca Lovšin)...

Knjižna zbirka Mediakcije
Knjižna zbirka Mediakcije pokriva polje kritiške pisave o medijski kulturi in družbi. Kot prva iz zbirke je izšla knjiga Novi psi čuvaji (Serge Halimi), sledili sta ji No Logo (Naomi Klein) in Monopoli (Sandra B. Hrvatin in Lenart J. Kučić).

Maska Produkcija
Maska Produkcija producira predstave in druge umetniške dogodke inovativnih umetnikov in raziskovalcev kot tudi prve projekte mlajše generacije (Janez Janša, Irena Tomažin, Alix Eynaudi, Alice Chauchat, Magda Reiter, Rok Vevar, Mare Bulc). Z našimi najnovejšimi produkcijami (Pupilija, papa Pupilo, pa Pupilčki - rekonstrukcija, Mi vsi smo Marlene Dietrich FOR, Crystalll, Miss Mobile, Q&A. Very Private. Very Public, Forma Interrogativa, Collect-if, Trieste – Alessandria EMBARKED, Zadnja egoistična predstava ...) smo gostovali v številnih evropskih državah, v ZDA, Aziji in Afriki. Maska producira tudi novomedijska dela in dela vizualnih umetnosti; med zadnjimi Triglav na Triglavu, Cona in FWC, ki so bili predstavljeni v Evropi in ZDA.

Maska Simpozij
Poglavitni projekt Maskinega Simpozija je Seminar sodobnih scenskih umetnosti. Pri Seminarju, ki poteka skozi vse leto, gostimo mednarodno priznane strokovnjake, umetnike in pisce. Med drugim organiziramo predavanja, pogovore, diskusije, delavnice, itd. Do zdaj smo organizirali že nekaj konferenc o teoriji in sodobni umetnosti (Fiction Reconstructed; Biotehnologija, filozofija, spol; Postdramsko stanje...) ter javne diskusije o kulturni politiki. Naši predavatelji in študenti sodelujejo na mnogih evropskih konferencah in seminarjih.

O maski (doc format)

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si