Naročilnica

SLOVENEC SLOVENCA GORI POSTAVI: MARE BULC NA 39. TEDNU SLOVENSKE DRAME

26.03.2009 |
Slovenec Slovenca gori postavi: Mare Bulc na 39. Tednu slovenske drame
nedelja 29. marec, 2009 ob 20:00, SNG Drama, Ljubljana


Predstava, ki tematizira vprašanje, kaj je tisto ključno in bistveno, kar v sodobnem svetu vzpostavlja nacionalno identiteto

Predstava Slovenec Slovenca gori postavi z nizanjem serije slik o slovenskih posebnostih ter interakcijo z občinstvom tematizira vprašanje, kaj je tisto ključno in bistveno, kar v sodobnem svetu vzpostavlja nacionalno identiteto. Kot sugerira na scenska platna projiciran grafični zemljevid Velike Slovenije avtorjev Vuka Čosića in Davorja Bauka, točka identifikacije ni več teritorij posamezne skupnosti, saj so meje le-tega v globalizirani in virtualni realnosti močno variabilne. Skupnosti, ki jih s svojimi zavezanostmi razno(na)rodnim paradigmam uprizarjamo, se v svoji do absurda razpihnjeni praznini vedno znova uspešno vzpostavljajo v eksaktnosti na kupček zloženih robčkov s poravnanimi robovi.

Nacionalna skupnost je temeljno spremenjena, občutek skupnosti ni več rezultat skupnih telesnih ritualov in kolektivne pasivnosti, kjer je individualno zaznavanje in občutenje podrejeno enotni prostorsko oblikovani skupini pripadnikov. Danes jo tvorijo različne prakse pripadnosti, ki so veliko širše od teritorija posamezne skupnosti. Skupnost se namreč naključno sestavlja kot mnoštvo različnih, tudi protislovnih identitet, umeščenosti in izvenprostorskih povezav.
Bojana Kunst, dramaturginja

Maska produkcija in SNG Drama Ljubljana za: 39. TSD - spremljevalni program

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si