Naročilnica

SODELUJOČI

Janez Janša, umetniški vodja
Mojca Planšak, glavna koordinatorka platforme Arthiv
Tina Dobnik, vodja projekta East Dance Academy
Bojana Kunst, umetniška vodja Seminarja sodobnih scenskih umetnosti
Jasmina Založnik, asistentka Seminarja sodobnih scenskih umetnosti
Katja Praznik, odgovorna urednica Maske, časopisa za scenske umetnosti
Igor Remeta, tehnično vodstvo
Maja Lovrenov, prevodi
Camille Acey, lektura angleškega jezika
Mojca Hudolin, lektura slovenskega jezika
Minea Sončan Mihajlovič, stiki z javnostjo in urednica spletnih strani
Dora Budor & Maja Cule, celostna podoba

Fotokopiranje in foliotisk: Arskopija
Naklada: 200 izvodov

Katalog uredila: Janez Janša in Mojca Planšak

POSEBNA ZAHVALA:
Cankarjevemu domu s celotno ekipo, Ani Ivanek, Hotelu Park, RTV Slovenija, Karpu Godini, Našku Križnarju, Moderni galeriji Ljubljana, letališču Jožeta Pučnika in vsem, ki so kakor koli pomagali pri organizaciji dogodka.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si