Naročilnica

PRE-DOGODKI

East Dance Academy – Pred-dogodki


28. oktober, Cankarjev dom, Dvorana M3/4

19.00
Ana Vujanović, Tigrov skok
Predavanje/demonstracija – intervjuji s koreografi iz Srbije

Predavanje se bo začelo z razlago metodoloških načel, ki jih Ana Vujanović in Sašo Asentić uporabljata pri raziskovalnem delu Tigrov skok v preteklost (izpraznjena genealogija). Namen Tigrovega skoka je zgodovinsko artikulirati preteklosti lokalnega sodobnega plesa. Izhodišča so naslednja vprašanja: Zakaj ni lokalne zgodovine sodobnega plesa? Kako uporabljamo pojem »sodobni ples«? Je to univerzalni, krovni termin za vse umetniške in kulturne prakse telesnega giba določene sodobnosti ali ne? So v lokalni preteklosti znana druga poimenovanja, ki označujejo enake ali podobne prakse? Kaj je mogoče identificirati kot lokalno zgodovino plesa? Zakaj to takrat ni bilo imenovano sodobni ples? Lahko to imenujemo sodobni ples zdaj? ... Prek intervjujev z udeleženci, akterji in opazovalci scene bo zasnovana obsežna rizomatična mreža idej, konceptov, podob, zgodb, izkustev in spominov, ponujena v interpretacijo občinstvu glede na individualne zgodovinske momente, kontekste in subjektivnosti.

V drugem delu predavanja bo uporabljena mreža preteklosti in zgrajena začasna teoretično osnovana zgodovina sodobnega plesa v Srbiji. Glavna naloga je identificirati, kaj je bilo na mestu sodobnega plesa v preteklosti in kako je bilo to družbeno pogojeno v specifičnem kontekstu socialistične države. Prek ritmične gimnastike Mage Magazinović in zletov Sokolov na začetku bo v nadaljevanju podan pregled njihove transformacije v dobi socializma, od amaterskega in folklornega plesa, komunističnih zletov in parad, body arta in performansov, modernega baleta »majhnih prizorov«, koreodrame in fizičnega gledališča pa vse do današnjih dni, ko ob prehodu h kapitalistični demokratični državi sodobni ples obstaja kot posebna umetnostna zvrst in umetniški svet.

Ana Vujanović je teoretičarka performansa in urednica revije Teorija koja hoda.


12. november, Cankarjev dom, dvorana M3/M4
19.00
Valerie Briginshaw in Ramsay Burt, Zgodovina, spomin in plešoče telo

Prek raziskovanja del sodobnega plesa in plesnega filma zadnjega desetletja, ki se na različne načine spopadejo s spominom, bodo preučeni načini, kako na novo premisliti zgodovino in časovnost. Gre za vprašanje, kako določene izkušnje plešočega telesa, brane v povezavi s filozofskimi pojmi Henrija Bergsona in Gillesa Deleuza, lahko nudijo načine razmišljanja o časovnosti, v tem ko jo izkušamo ali občutimo kot trajanje, in posledično za ponovni premislek zgodovine. To pomeni osredotočanje na proces plesa in razumevanje gibanja ne kot nečesa, kar se zgodi v trenutkih v času, ampak v vmesnih presledkih, kjer nihajo afekti, intenzivnosti in občutki – ki jih sprožijo spomini. V tem smislu lahko plešoče telo deluje kot prizorišče kulturnega spomina. Razumevanje plesa na ta procesualen način postavlja v ospredje njegovo odprtost in imanenten dinamizem, moč in energijo – njegov potencial za akcijo –, kar nam omogoča razmišljanje o teh vmesnih prostorih kot o prizoriščih upora. Prek osredotočanja na odprtost določenih plesnih izkušenj je mogoče ugotoviti soodvisnosti med plesalci ter med plesalci in gledalci, kar lahko kaže na etične odnose z drugimi in prihodnjo politiko. Predavanje in delavnice bodo podkrepljeni z odlomki iz obravnavanih videov plesnih predstav in filmov.

Ramsay Burt je profesor zgodovine plesa na Univerzi De Montfort.
Valerie Briginshaw je koreografinja, nekdanja profesorica na plesnem oddelku Univerze v Chichestru.


12.–14. november, Cankarjev dom, dvorana M3/M4
Valerie Briginshaw in Ramsay Burt, Raziskovanje zgodovine, spomina in ponovitve s pomočjo nedavnih plesnih primerov
(delavnica)

Delavnica bo osredotočena na ogled celotnih plesov ali odlomkov ključnih del, med katerimi bi lahko bili: Ellis Island (Meredith Monk 1981), Three (Isaac Julien 1999), Once (Anne Teresa de Keersmaeker 2002), Both Sitting Duet (Jonathan Burrows in Mateo Fargion 2002), Remember to Forget (Emilyn Claid 2003),Yippeee!!! (Lea Anderson 2006) in Small Boats (Isaac Julien 2007).

V povezavi s prebiranjem izbranih teoretskih odlomkov, z neodvisnimi raziskovalnimi nalogami in študentskimi predstavitvami nam bo ogled teh del – v nekaterih primerih tudi njihovih gradiv – pomagal:

poiskati orodja, da izkustva časovnosti na novo premislimo kot trajanje s strani plesalcev in gledalcev;
prepoznati nove načine za umestitev v odnosu do zgodovine;
preučiti občutke, afekte in intenzitete, vpletene v proces izkustva plesa;
videti, kako koreografi ustvarjalno uporabijo ponovitev, da razkrijejo razlike in potencial za akcijo ali spremembo;
ugotoviti soodvisnosti, vpletene v izkustvo plesa, ki lahko nakažejo etične odnose z drugimi. 


19. november
Maska, časopis za scenske umetnosti, št. 117–118 (jesen 2008), »zgodovina – izkušnja – arhiv«

Zadnja številka revije Maska v letu 2008 se posveča vprašanjem zgodovine, arhivov in z njimi povezanih umetniških akcij in strategij. Avtorji besedil, med njimi Marta Verginella, Zdenka Badovinac, Eda Čufer, Nataša Petrešin-Bachelez, Ana Vujanović, Heike Roms, Franz Anton Kramer, Andre Lepecki, analizirajo položaj zgodovine sodobne umetnosti v kontekstu Vzhodne Evrope ter problematiko njene obravnave in zapisovanja, reflektirajo metode raziskovanja in arhiviranja zgodovine umetnostnih praks, se posvečajo fenomenu arhiviranja v sodobni umetnosti ter konstrukcijam in manipulacijam zgodovine skozi različne umetniške postopke.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si