Naročilnica

PERFORMA, 13.MEDNARODNI FESTIVAL SODOBNIH SCENSKIH UMETNOSTI

04.12.2008 | PERFORMA, 13. MEDNARODNI FESTIVAL SODOBNIH SCENSKIH UMETNOSTI IN ZAVOD MASKA PREDSTAVLJATA:

PREDSTAVA IRENE TOMAŽIN: ˝KOT KAPLJA DEŽJA V USTA MOLKA˝
5.december ob 19.00 v Dvorani Gustaf – Pekarna

Delo Irene Tomažin obseda glas. Tudi tokrat ni nič drugače. Morebiti gre tu vsaj toliko kot za glas tudi za (v)dih oziroma za to, kaj vse – in kako – je z njim mogoče izreči. Širjave izgovorjenih, petih, mrmranih zvokov, šumov, glasov so temeljna govorica predstave – v tesnem prepletu z gibom. Iz stika obeh vznika predstava. Predstava Kot kaplja dežja v usta molka se ukvarja z vprašanjem govorice, tako telesne kot besedne – obe prečita posameznika, ki se mora razcepljen med glas in telo sporazumeti z drugim, ki ravno tako ujet med glas in telo, poskuša dopovedati in izpovedati, za kar misli, da ga drugi vprašuje.

˝Irena Tomažin je raziskovalka performativne funkcije glasu in v njeni novi predstavi je to najbolj očitno v prizoru, ko njen soperformer Primož Bezjak najprej nežno, potem pa vedno bolj agresivno mahipulira z njenim glasom oziroma, saj glas nastopa v povezavi z nosilcem, z njenimi govorilnimi organi in telesom v celoti. Medtem ko Irena poje preprosto melodično frazo, jo Primož pri tem moti in ovira, posega vanjo z nasilnimi haptičnimi in fizičnimi intervencijami, preprečuje glasu, da bi prihajal v slišnost, pači in krči njegovo pojavnost ter ga pred gledalca naseljuje v njegovi
materialnosti: kot kipar glasu modelira njegov snovni korpus, le daje njegova tendenca precej destruktivna - ali vsaj dekohstruktivna. Gre torej za dekonstrukcijo glasu, za razkrivanje njegovega vira, njegove poti od vira skozi telo in njegove organe na svetlo oziroma v slišno, za pogled v strukturo glasu kot fizične forme, v njegov frekvenčni tok ter njegove aleatorične izpade in prekinitve. Manipulacija glasu se izkaže kot performans par excellence, kipresega zgolj tehniko manipulativnega postopka, saj se performerkina trpnost, s katero sprejema soperformerjeve posege, zdi več kot zgolj vdanost v »usodo« žrtve: v njej se kaže vztrajnost glasu kot zagotovilo navzočnosti, kot njeno potrdilo, in več, kot njen določujoči emblem, ki ga ne dojemamo kot nasprotje molka, temveč molk sam vsebuje v svoji mogočni eksistenci.˝ Blaž Lukan, Delo, 22.11.2008


Za več informacij o predstavi se lahko obrnete na producentko predstave Tino Dobnik, T: 041 589 300 ali na E: tina.dobnik@maska.si


PREDSTAVITEV REVIJE MASKA, časopisa za scenske umetnosti

5. december ob 17.00, Kulturni Inkubator

Na predstavitvi revije bo sodelovala Katja Praznik, urednica revije Maska ter Nino Flisar, koordinator festivala Performa

Maska je časopis o scenskih umetnostih z najdaljšo tradicijo v Evropi (izhaja od 1920). Izide štirikrat v letu kot dvojna številka; vsaka je posvečena določeni tematiki. Revija Maska deluje kot kritična platforma polja scenskih umetnosti in je mesto srečevanja, soočanja in diskusije o sodobni umetnosti ter njenih lokalnih in globalnih kontekstih. Maska goji teoretični diskurz in refleksijo ter sledi interdisciplinarni logiki scenskih umetnosti in gradi na njenih večplastnih povezavah.
V prenovljenem konceptu revije strani revije zaseda in gradi več rubrik. Perspektive osvetljujejo aktualno dogajanje umetniške scene, stanje stvari podaja dva specifična pogleda v drobovje umetniške in širše kulturno politične situacije, scenorama oživlja refleksivne vpoglede v umetniško kreacijo, manifestna skicirka pa je odprta za vsakovrstne intervencije v domeni umetniških praks. Glavna tema posamezne številke je osrediščena v rubriki fenomen in predstavlja reakcijo na dogajanje v polju sodobne umetnosti kot tudi produkcijo konstruktivnih vstopov vanj.

20. novembra je izšla nova številka revije Maska; ZGODOVINA-IZKUŠNJA-ARHIV, letnik XXIII, številka 117-118, jesen 2008.
Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si