Naročilnica

Crystalll

09.11.2006 | CRYSTALLL problematizira dekorativno funkcijo predstave. Kot "dekorativno funkcijo" predstave pojmujemo njeno formalno razsežnost, zmožnost, da nam ponudi vizualni užitek kot takšen, brez vsakršnega diskurzivnega namena, kot je definiranje estetike skozi njene formalne lastnosti (dekorativno se v tem primeru kaže kot nekoristno, osvobojeno reprezentacijskih vlog). Dekorativni objekt ne predstavlja nobenega drugega koncepta, zgolj samega sebe, pri čemer dopušča le takšno kontemplacijo o sebi, ki je brez vsake povezave z odsotnim objektom. Njegovo ozadje je "spektakelska funkcija", zmožnost, da uroči, prek katere lahko predstava vsrka svoje občinstvo. Spektakularen ornament, ne da bi opisal nobeno drugo idejo kot zgolj svoje lastno bivanje, potemtakem ponudi estetsko izkušnjo brez objekta. Crystalll je spektakularen ornament, ki implementira kritiko − ne scenskega objekta, marveč njegove percepcije. Ko gre za gledalca, je naše prizadevanje dvojno: prizadevanje za privlačnost, fascinacijo s samouresničitvijo spektakularnosti, ter za zavedanje in čudenjem nad tem stanjem. Obe smeri je mogoče izpolniti z istimi prvinami, brez predlaganja kritike reprezentiranega objekta, marveč s tem, da občinstvo spodbudimo h kritiki njegovega lastnega pogleda. Zanima nas kritično razmerje, ki ne moralizira o takšnih reprezentacijah, pač pa zaseje dvom v predstave in izkušnjo. CRYSTALLL raje, kot da bi usmerjal vse prvine v eno smer, ustvarja konflikt, ki ne kliče po rešitvah. CRYSTALLL se ponuja kot nenehna praksa spajanja s spektakularno prvino in hkratnega distanciranja od nje.

Projekt Alice Chaucat in Alix Eynaudi

Koreografija: Alice Chauchat in Alix Eynaudi
Pleše: Alix Eynaudi
Oblikovanje svetlobe: Bruno Pocheron
Scenografija: Alexander Wolff
Organizacija: Pauline Roussille
Koprodukcija Maska (Ljubljana), Tanzquartier (Dunaj) & Plesni teater Ljubljana
S prijazno podporo: Tanzfabrik (Berlin), Monty (Antwerpen), Künstlerinnenhof Die Höge

cela vsebina

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si