Naročilnica

HODI PERFORMANS 2: SAMO GOSARIČ

17.09.2009 |

HODI PERFORMANS 2: Samo Gosarič - predavanje/demonstracija

Predavanje/demonstracija je del daljšega projekta, »Hodi performans«, ki vključuje raziskavo in rekonstrukcijo hodečih perfomansov iz obdobja neoavantgarde (60-ih in 70-ih let) Jugovzhodne in Vzhodne Evrope, kjer je bila ta praksa zaradi različnih družbenih dejavnikov relativno pogosta. Raziskava, ki je del magistrskega študija, in umetniška rekonstrukcija služita druga drugi kot vir in se medsebojno prepletata.

Raziskava je vezana na spremenjen koncept umetniškega dela, ki se pojavi v neoavantgardi, ko se avtor umakne iz središčne točke umetniškega dela, hkrati s tem pa postane umetnost pravzaprav način, kako gledamo umetniška dela, oziroma je sam način opazovanja tisti, ki vzpostavi nekaj kot umetniško. V ta horizont se vpisujejo različni performansi hoj kot režiranih situacij, v katerih umetniškost proizvede kontekst akcije, ne pa sama tehnična izvedba. Pri raziskavi posameznih hodečih performansov se bo avtor ukvarjal predvsem s postopki – kako so posamezne akcije delale s kontekstom – ter z različnimi diskurzi pomenjanja.

V predavanju/demonstraciji bo avtor predstavil in ob tem demonstriral* šest hodečih performansov slovenske neo-avantgardne skupine OHO v njihovem kronološkem zaporedju (1965-70) in skozi njih razložil razumevanje umetniškega dela in umetniških postopkov, kot jih je skupina razvila skozi svoje faze (reizem, ludizem, procesualna umetnost, konceptualna umetnost). Ob predavanju/demonstraciji bo publika dobila kartice z navodili za izvajanje posameznih perfomansov. Ta so nastala iz dokumentov izvornih akcij kot rekonstrukcije možnega scenarija akcije v želji, da bi jih lahko vsakdo izvedel in tako na svoji koži izkusil ulično umetnost 60. In 70. let.

 

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si