Naročilnica

Of Other - O drugem

28.05.2007 |

OF OTHER – O DRUGEM je že tretja predstava mlade francoske koreografinje in plesalke Yasmine Hugonnet pri nas ter njeno drugo sodelovanje s slovenskimi plesalci (po Re-Play (2006 En Knap)). V tokratnem projektu avtorica nadaljuje svoje raziskovanje procesa ponovnega uprizarjanja telesa drugega, ki ga je začela v Re-Play; tokrat jo bolj kot postopek ponavljanja in mimetično posnemanje zanima ustvarjanje kolektivnega »jaza«. Mednarodni kolektiv tvorijo slovenski, francoski, italijanski in nemški umetniki.

OF OTHER – O DRUGEM je proces prevajanja in privzemanja teles drugih. Predstava temelji na prepletanju nasprotujočih si napetosti in trditev oziroma predpostavk, na percepciji, ki je v odvisna od prenosa, spomina in prevajanja drugih. Kaj lahko afirmiramo kot skupina? Kolektivno Telo lahko vznikne le iz prisotnosti-odsotnosti vsakega posameznika. Je "jaz" medij in vmesnik za Drugega? Ali je koncept "jaza" fikcijski konstrukt, učinek, ki je ustvarjen le na površini - kaj se zgodi, kadar posnemamo ali se delamo, da smo nekdo Drug?
"Naj vstopim vate. Želim potovati. I wish to travel. Vstopim, breath, umrem za sekundo. O čem razmišljaš? What’s vibrating in you ? Previdno, careful, I’m infiltrating ! Sem telo brez organov… I’m a body without organs ... Se počutiš osamljen? I readjust, ponovno se prilagodim, I readjust. Počakaj, želim biti ti, natančno ti, I wish to be you with precision. Embody, utelesi, utelesi! Let me be lost and found ... Skačeš mi v oči, je možno ignorirati? Is it possible to ignore ? Sem zbirka. We are becoming, nenehno in nelagodno moduliramo"

cela vsebina

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si