Naročilnica

Trieste - Alessandria EMBARKED

15.11.2006 |
SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Četrtek, 13. oktober 2011, 20.00

Gostovanje v okviru primorske trilogije Nede R. Bric


»Aleksandrinke« je izraz za ženske (večinoma iz okolice Trsta, Gorice, s Krasa ... ), ki so konec 19. in začetek 20. stoletja odhajale v Egipt kot dojilje, guvernante, sobarice, kuharice ... in tako preživljale sebe in svoje družine. Po koncu I. svetovne vojne in predvsem v času fašizma je bila na Primorskem revščina tako huda, da so številne kmetije propadle, moški niso imeli dela, davki so bili uničujoči - ženske pa so v Egiptu, zlasti v Aleksandriji, ki je bila takrat v razcvetu, zlahka dobile delo, saj so »les Goriciennes, les Slaves, les Slovènes«, kot so jih imenovali, slovele kot najboljša delovna sila.

cela vsebina

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si