Naročilnica

(CC) Center - City

09.11.2006 |

REFUGEE CAMP FOR THE FIRST WORLD CITIZENS
(JANEZ JANŠA, PETER ŠENK)
četrtek 8. november 2007 – nedelja 6. januar 2008

the Durban Art Gallery, Durban, Južno afriška republika
Video RCFWC, del video instalacije “the sneeze 80 x80” na razstavi v Durbanu

Projekt Janeza Janše in Petra Šenka 
 
[CC] Center ~ City je projekt, ki reflektira napetost in razmerja med mestnim središčem (»center«) in nakupovalno periferijo (»city«) skozi vprašanja raznovrstnosti programov, dostopnosti, izoliranja in omejitev ... Mestno središče (»center«) se spreminja v fraktalni konglomerat majhnih kapsul z vedno več diferenciranimi tipi omejitve dostopa do poljavnih in javnih površin. Na drugi strani območje BTC (»city«) razvija nove tipe urbanosti, zasnovane na enem in izključnem cilju: motivaciji obiskovalcev za čimvečjo takojšnjo potrošnjo.

[CC] Center ~ City opozarja na potencialne trende zapiranja in omejevanja dostopnosti javnih prostorov oziroma prostorov z javno funkcijo. V nekem širšem smislu ponovno odpira razpravo o tem, kakšno urbanost, kakšno kakovost življenja mesto Ljubljana ponuja svojim prebivalcem.

Projekt [CC] je del daljše umetniško-raziskovalne platforme FWC (First World Camp), ki se ukvarja z zaprtimi urbanimi tvorbami (kapsule) in krčenjem javnega prostora v razvitih državah. FWC (First World Camp) je platforma, ki opazuje, opozarja in intervenira v izolacijske mehanizme sodobnih neoliberalnih družb.

[C - center]
Mestna središča so sodobna oblika programsko odprtega sistema v katerem je prostor z javno funkcijo delno v javni in delno v zasebni lasti. Zasebno lastništvo se manifestira na način zamejevanja (kapsule), ki obnašanje udeležencev uravnava skozi mehanizme reprezentacije moči. Prostor je na videz odprt, vendar zasebna last, z zasebno regulativo (varnostne službe, nadzorovalni sistemi kamer in alarmov, omejitve gibanja, zadrževanja in izražanja ...) reducira javnost samo na prost pretok funkcionalno definiranih posameznikov - uporabnikov mestne infrastrukture in/ali potrošnje. Mestno središče redefinira mesto kot prostor svobodnega gibanja in izražanja v prostor usmerjenega funkcionalnega obnašanja.

[C - city]
Nakupovalna središča so sodobna oblika programsko zaprtega sistema (kapsula) v katerem je prostor z javno funkcijo v zasebni lasti. Zasebno lastništvo implicira posebno regulativo, ki obnašanje udeležencev uravnava v eni, natanko določeni smeri, smeri čim večje takojšnje potrošnje. Prostor je hibrid saj mu velik pretok ljudi daje videz javnega prostora, vendar zasebna last, z zasebno regulativo (varnostne službe, nadzorovalni sistemi kamer in alarmov, omejitve gibanja, zadrževanja in izražanja ...) reducira javnost samo na prost pretok funkcionalno definiranih posameznikov - potrošnikov. Nakupovalno središče redefinira mesto kot prostor svobodnega gibanja in izražanja v prostor usmerjenega funkcionalnega obnašanja.

Produkcija: Maska, Soprodukcija: Center in Galerija P74
Sofinancierji: Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo RS
Pokrovitelji: Umetno kovaštvo Bruno Kalčič, BTC, Metalprofil, Sintal, CDS group, Studio Graffit in Gradbeno podjetje Grosuplje

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si