Naročilnica

MASKA IN TRAK47

12.12.2010 |

MASKA IN TRAK47
VABITA NA RAZISKAVO/RAZ-STAVO


20.12. in 21.12. od 9.00 do 20.00 raz-stava procesa dela, raziskava v živo, odprto za javnost
21.12.2010 ob 20.00 javna akcija: variacije na tremo in orkester.
Galerija Pekmez, Koroška c. 18, Maribor

Andrej Hrvatin, Gregor Kosi, Katja Hrvatin Jazbec in Daniela Kičić bodo v galerij Pekmez gradili, gladili, razkrivali in vzpostavljali avdio – vizualno-besedno razstavo, ogrodje in okostje delovanje Traka 47.

….raz-pol družbene skonstruiranosti umetnosti; prečenje absurda in generatorjev smisla v praksi »javne geste« (performans?, koncert?, multimedijski happening?), začasnost kot defetišizacija, in-situ kot njegov pogoj, decentralizacija kot obveza….

….skozi raziskavo nameravamo razgrniti motive in načine našega / skupnega početja, kar bo služilo kot preiskovalni vzorec, samoanaliziranje ter detektirati družbeni (u)stroj, ki tovrstno početje prevaja v označevalce tipa 'presežek', 'kreativno', 'politično', 'pretenciozno', 'prazno,' 'flop', 'dolgočasno'… Od prakse do teorije, od kričanja do epistemologije in preko Pohorja nazaj….
Gregor Kosi

Avtorji, raziskovalci: Andrej Hrvatin, Katja Hrvatin Jazbec, Gregor Kosi
Fotografinja: Daniela Kičić
Produkcija: Maska
V sodelovanju: Trak 47

Zavod Maska je leta 2009 začel z umetniškimi raziskavami za ustvarjalce z različnih področij sodobne umetnosti, ki jih zanima poglobljeno in raziskovalno delo. Umetniška raziskava ima značilnosti izobraževalnega in diskurzivnega delovanja. Bistvo umetniške raziskave je poglabljanje problema, lahko je estetski, družbeni ali intimni. Format in način dela ni vnaprej določen, ampak je rezultat samega procesa raziskovanja. Spodbujamo interdisciplinarno in platformično sodelovanje. To pomeni, da si želimo delati z umetniki, ki ustvarjajo platformo za srečevanja, soočanja in skupno refleksijo raziskovalne teme. Do sedaj so v programu umetniških raziskav sodelovale Urška Vohar (Leotard – triko), Irena Tomažin in Hana Preuss (Ptih).
 

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si