Naročilnica

..DRAMATURŠKA DELAVNICA ZA MLADE DRAMATURGE

DRAMATURŠKA DELAVNICA ZA MLADE DRAMATURGE

v okviru festivala PLESKAVICA

DD Tabor, Vidovdanska c. 7, 1000 Ljubljana

URNIK:
nedelja, 12.06. od 14.00 - 17.00 ure
ponedeljek, 13.06. od 12.00 do 17.00 ure
torek, 14.06 od 12.00 do 17.00 ure
sreda, 15.06 od 12.00 do 17.00 ure (oziroma po dogovoru)

Udeleženci bodo razvrščeni v tri skupine pod mentorstvom Ivane Ivković, Jasne Žmak in Roka Vevarja.

 
Z namenom spodbujanja kontinuiranega dela in večje vključitve dramaturških sodelavcev v prakso smo v okviru festivala PLESKAVICA zasnovali intenzivno štiridnevno delavnico, v kateri se bodo mladi dramaturgi v sodelovanju z mentorji in pod njihovim vodstvom preizkušali v teoretičnem in praktičnem delu, prevprašali vlogo dramaturgije, dramaturškega in seveda pozicijo dramaturga v plesnih predstavah. Delo bo praktično in neposredno vpeto v ustvarjalni proces in ustvarjanje ad hoc predstave.

Namen delavnice je ustvarjanje dialoga med (bodočimi) dramaturgi, spodbujanje intenzivnejšega vključevanja dramaturga v plesne projekte, refleksija pomena dramaturga in njegove vloge ter predvsem vzgajanje novih dramaturških sil na plesnem področju.
 

Na področju sodobnega plesa je dramaturški sodelavec še vedno prej izjema kot pravilo ali pa je njegova vloga vezana na zadolžitve, ki z dramaturgijo niso povezane. Javni diskurz preplavlja vprašanje o vlogi dramaturga in o pojmu dramaturškega. Izmuzljivost opredelitve funkcije dramaturga se poveča s pojavom multimedijskih projektov, katerih značilnost je nenehna spremenljivost, pogosto tudi produkcija materiala skozi improvizacije, medosebne odnose in doprinose posameznih ustvarjalcev k samemu procesu. Vloga dramaturga kot tudi dramaturška funkcija sta tako neposredno vezani na posamične primere in zaradi tega še toliko bolj izmuzljivi.
S tem pa so besede Heidi Gilpin iz leta 1993 še vedno aktualne: delo dramaturga je odvisno tudi od stopnje poznavanja sodelavcev – koreografa/režiserja in izvajalcev – kot tudi poznavanja narave njegovega/njihovega dela in predvsem od pričakovanj, ki jih imamo od dramaturškega sodelavca.

Zaradi izmuzljivosti oziroma spremenljivosti in fluidnosti vloge dramaturga je njegova vloga po eni strani strašljiva, a po drugi privlačna, predvsem pa polje nenehnega raziskovanja in odkrivanja.

V želji prehoda iz teoretskega in konceptualnega v praktično delo smo oblikovali delavnico, ki se bo osredotočila na in izhajala predvsem iz tistih komponent, ki so za delo plesnega dramaturga ključne; v ospredje bo postavila tako praktično delo z ustvarjalcem in skupni razvoj produkta, zasnovan na sodelovanju, izmenjavi idej in misli, kot tudi nenehno preizkušanje vloge dramaturga kot mediatorja in prevajalca.

O mentorjih:

Jasna Žmak je diplomirana dramaturginja. Dela kot dramaturginja in scenografka. Pogosto sodeluje z Borutom Šeparovićem, Oliverjem Frljićem in Matijo Ferlinom. Je članica uredništva časopisa za scenske umetnosti Frakcija in spletnega portala, posvečenega hrvaškemu dramskemu pisanju, drame.hr. Je umetniška urednica festivala Filmske mutacije in urednica portala za scenaristiko palunko.org. Med drugim je prejemnica nagrade Routledge za najboljšo študentsko prezentacijo na 15. svetovni konferenci Performance Studies International. Piše in objavlja kratke zgodbe in kritične tekste.

Ivana Ivković študira dramaturgijo na Oddelku za dramaturgijo na Akademiji za gledališke umetnosti v Zagrebu. Je glavna urednica Frakcije – časopisa za uprizoritvene umetnosti, sodeluje pa tudi s številnimi drugimi publikacijami in s Centrom za dramsko umetnost. Bila je glavna koordinatorka projekta Zagreb – Kulturni kapital Evrope 3000, ki ga je skupaj organiziralo osem zagrebških neodvisnih kulturnih organizacij s področja scenskih umetnosti, novih medijev, vizualnih umetnosti, arhitekture in teorije. V preteklosti je sodelovala z zagrebško neodvisno gledališko skupino Oour (plesne produkcije: orangecut (2004), To be Confirmed (2005)). Je članica kolektiva BADco. (Deleted Messages, Fleshdance (2004), raziskovalni projekt leta 2005, memories are made of this, Protest and Negotiation (2006), 1 poor and one 0 (2008), The League of Time (2009)). Skupaj z Davidom Grassijem je uredila tekstualno-slikovni zbornik DemoKino – Virtual Biopolitical Agora (Aksioma in Maska, 2006).

Rok Vevar je diplomiral iz primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, študiral je tudi gledališko režijo na AGRFT (1998 – 2000) in obiskoval GILŠ Kodum v Ljubljani (1993-1996). Kot publicist je doslej objavljal v vrsti domačih dnevnih časopisov ter v nekaterih domačih in tujih strokovnih periodičnih publikacijah s področja scenskih umetnosti in literature. S Simono Semenič je zrežiral tri predstave: Polna pest praznih rok, 2001, Solo brez talona, 2003, in Kartografija celovečernih slik, 2005. Kot dramaturg je sodeloval pri več plesnih predstavah in kot mentor-dramaturg sodeloval s študenti v programu Nomad Dance Academy. Je iniciator in kurator plesnega festivala Ukrep (2008, 2010) ter Šole ustvarjalne kritike (Glej 2008 – 2010), sodeloval pa je tudi v projektih Pre-Gleja. Kot mentor-kritik je predaval in vodil delavnice v okviru izobraževalnega programa FIT Lab ter na drugih festivalih. Je pisec spremnih besed za romane in za dramske monografije. Je urednik »Digitalne zbirke gradiv sodobnega plesa« v Španskih borcih.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si