Naročilnica

28.2.2010 - 5.3.2010

IZOBRAŽEVANJE PREK UMETNIŠKE PRAKSE

28.2.2010 - 5.3.2010

začetek: 9. februar 2010 ob 19.00 uri
zaključek: 8. marec 2010 ob 19.00 uri
Vselej v prostorih Cankarjevega doma

 

PROGRAM:

GESA ZIEMER
SKUPNA AKCIJA V UMETNOSTI IN VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU
Torek, 9. februar, 19.00
Cankarjev dom, M1

Sostorilci so partnerji, ki se odločijo skupaj načrtovati in izvršiti kaznivo dejanje. Toda sostorilstvo je tudi zakonita praksa umetnikov, podjetnikov in znanstvenikov. Sostorilstvo je začasna, a obvezujoča in intenzivna oblika sodelovanja. Ta prispevek z uporabo podob in besedil poziva k umetniškemu načinu raziskovanja, v katerem naj ples, glasba, gospodarstvo in znanost skupaj zasledujejo družbeni in umetniški fenomen.

Gesa Ziemer je profesorica estetike in kulturne teorije na višji šoli za oblikovanje in umetnost v Zürichu. Na univerzi HafenCity v Hamburgu je predstojnica novega programa »Kultura metropole«. Je članica svetovalnega odbora festivala Steirischer Herbst Graz in centra za scenske umetnosti PACT Zollverein Performing Arts Choreografisches Zentrum Essen. www.gesa-ziemer.ch

 

BOJANA KUNST IN IGOR ŠTROMAJER
INTIMNI PROTOKOLI
1. marec 2010, CD, predvalnica M3/4,
2. marec in 3. marec 2010, CD, predavalnica E3/4
15.00-20.00 ure

V današnjem času tehnološki postopki neposredno učinkujejo na naša telesa in na to, kako doživljamo bližino in intimnost. Ustvarili bomo situacijo za mrežni performans, v katerem se bomo še posebej ukvarjali s povezavo med tehnologijo in čustvi, željo in povezljivostjo. Danes so namreč diskurzivni protokoli v zatonu, naraščajo pa materialni. Namesto diskurzivnih pogajanj izvajamo tehnične postopke, ki takoj vplivajo na to, kako doživljamo bližino in intimnost.

Bojana Kunst je doktorica filozofije. Dela kot gostujoča profesorica na HafenCity v Hamburgu. Svoje prispevke redno objavlja v različnih publikacijah doma in v tujini ter občasno vodi mednarodne delavnice. Kot dramaturginja občasno sodeluje z domačimi in tujimi avtorji. Napisala je tri knjige, med njimi Nemogoče telo (Maska, 1999) in Nevarne povezave (Maska, 2004).

Igor Štromajer (www.intima.org) je medmrežni umetnik, intimni mobilni komunikator in virtualni performer z udeležbo na najrazličnejših razstavah in festivalih doma in v tujini. Opus Virtualne baze Intima zajema več kot petdeset projektov, ki so bili razstavljeni na več kot stotih razstavah v petinštiridesetih državah. Štromajer je za svoje delo prejel več nagrad. Kot gostujoči umetnik predava na univerzah in institutih za sodobno umetnost v Evropi, ZDA in Kanadi.

 

TONI COTS IN MARINA GARCÉS
BITKA MIŠLJENJA
1. marec 2010, 20.00 - 21.00, CD, M3/4
4. marec 2010, 11.00-14.00 in 15.30 – 18.30, CD, E3/4
5. marec 2010, 11.00-14.00 in 16.00-19.00, CD, M1

Politika je dandanes semiotično bojišče, na katerem moramo osvojiti besede, ki so nam bile odvzete. Dejanska oblika cenzure ni prepoved, pač pa nevtralizacija in odtujitev. To je naša kriza besed. V luči te razglastitvene logike, ki nas zvaja na gole gledalce svojih lastnih življenj, bomo poskušali premisliti pogoje o načinih spreminjaja in »prevzemanja« prostorov mišljenja, s katerim lahko ustvarimo pogoje za spreminjanje sveta.

Toni Cots je koreograf, igralec in vodja centra scenskih umetnosti kot tudi ustanovitelj podiplomskega umetniškega študijskega programa L'Animal a l'esquena, v Gironi. Več let je bil član gledališča Eugenia Barba iz Odin.

Marina Garcés je profesorica Sodobne filozofije. Poučuje na različnih španskih univerzah. Od leta 2001 je koordinatorka raziskovalnega projekta Espai en Blanc (www.espaienblanc.net), ki skozi prakso preiprašuje možnosti in potencialnost kolektivnega mišljenja. Je avtorica knjige »In the prisons of the possible (Barcelona, 2002)«.

STEFAN KAEGI
O DALJNOGLEDIH IN DALJINSKO VODENIH GLEDALCIH
8. marec 2010 ob 19.00 URI
CANKARJEV DOM, M3/M4

Stefan Kaegi, mednarodno uveljavljen interdisciplinarni umetnik v svojem delu uprizarja žive ready-made ali pa strokovnjake premesti na oder in v sivo cono med realnostjo in fikcijo, pri čemer uporablja dokumentarno gradivo in gledališke intervencije. Kaegi bo prikazal in komentiral kratke videe o nedavni produkciji skupine Rimini Protokoll z egiptovskimi mujezini, švicarskimi letališkimi otroki in 200 avatarji, ki jih je daljinsko vodilo kanadsko občinstvo.

Stefan Kaegi (Švica) je gledališki režiser, ki se ukvarja s teatralnostjo v vsakdanjem življenju. Njegovo delo je odsev dokumentarističnega gledališča, radijske oddaja in dela v urbanih okoljih v raznolikih kolektivnih sodelovanjih. Pri svojem delu uporablja raziskovalno metodo, avdicije in konceptualne procese, ki v želji, da so njihovi glasovi slišani prejmejo statust strokovnjakov. Član je RIMINI PROTOKOLL-a, umetniške ekipe, v kateri poleg njega sodelujeta še Helgard Haug in Daniel Wetzel in ustvarjajo raznolike projekte, s katerimi gostujejo po vsem svetu.
Živi v Berlinu, kjer so Rimini Protokol na rezidenčnem programu v HAU.

Projekt Stefana Kaegija je podrplo Ministrstvo za zunanje zadeve RS in Pro helvetie.

Zahvala Ambasadi Republike Švice.

ph_logo_neutr_cmyk.jpg  ambasada_svice.jpg

 

 

Projekt IZOBRAŽEVANJE SKOZI UMETNIŠKE PRAKSE je podprt s strani: Anna Lindt Fundation, Ministrstva RS za kulturo,
Partnerji projekta: MASKA; Anna Lindt Fundation; L'animal a l’esquena, ZOUKAK, Cankarjev dom
 

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si