Naročilnica

28.6.2010 - 4.7.2010

Izobraževanje prek umetniške prakse
(Tretja faza v Bejrutu)
odvijajoč se v Beiruti, Libanon (od 28.6. – 4.7.2010)

Tretja faza projekta bo poskušala zgraditi paralelizem in preplet tematik umetnosti in izobraževanja in družbenih interakcijah. Te razprave bodo prepletene z izbranimi obiski mesta in s sestanki z različnimi ljudmi in umetniki, ki bodo odprli drugačne perspektive obstoječemu mišljenju. Tako soočenje lahko vodi k poglobljenemu razmišljanju o vprašanjih, ne da bi izgubili povezavo s konteksti (pri čemer moramo upoštevati, da lahko učinek vsakega specifičnega konteksta postavimo kot vprašanje samo zase).
Pod naslovom »Izobraževanje prek umetniške prakse« in znotraj dialektičnega razmerja med umetnostjo in sistemom/sistemi in različnimi pozicijami, ki jih umetniška praksa zaseda in razvija do sistema/sistemov, je tanka črta, kjer umetniki še vedno lahko ohranijo in specificirajo svoj odnos do svoje prakse in pomena, ki bi ga lahko predstavljala.
Sistem/i (ekonomski/pedagoški/univerzitetni/politični/ideološki itd.) se povezuje/jo s svojim okoljem prek integracijskih mehanizmov in politik. Kako se umetniška praksa povezuje z integracijskimi politikami in mehanizmi sistema/sistemov? Ali »Izobraževanje prek umetniške prakse« deluje v smislu »integracije« ali »dezintegracije« v odnosu do svojega okolja?
Splošni program bejrutskih srečanj je zasnovan tako, da bi se teh vprašanj lotili z različnih perspektiv in stališč, začenši s predstavitvami vsakega udeleženca razprave. Predstavitve bodo osnovane na njihovih izkušnjah in praksah, ki so povezane z glavnim naslovom: »Izobraževanje prek umetniške prakse«. Sledil bo obisk nekaterih ustvarjalcev in njihova predstavitev kot tudi predstavitev nekaterih pomembnih institucij. Srečanje z njima bo izpostavilo vprašanja o gledališki praksi v Libanonu in o tem, kako je boj med »prakso« in »obupom« v libanonskih družbeno-političnih kompleksih vplival na njuna prepričanja glede vrednosti, uporabnosti in učinkovitosti umetniške prakse, ki bodo prav tako razprli vprašanje vrednosti, uporabnosti in učinkovitosti umetniške prakse in izobraževanja prek umetniške prakse v družbeno-kulturnih kontekstih. Na kakšne meje naletijo umetniške prakse v določenih kulturnih, političnih, psiholoških in/ali družbenih problematikah? In kakšne strategije umetniška praksa razvije kot odgovor na taka soočenja?

Programska zasnova: Zoukak, theatre group and cultural association
Organizator: Zoukakm theatre group and cultural association
Koorganiazor/partnerji projekta: Maska, L’animal a l’esquena, Anna Lindh Foundation
Projekt se omogočili:
Anna Lindh Foundation, Roberto Cimetta Fund, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

logo_anna_lindh_1.jpg    robertocimeta.jpg  kultura_culture.jpg  zoukak_big.jpg log_animal_webl.jpg 

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si