Naročilnica

Čas zgostitve. Zgodovinjenje umetnosti

24.10.2006 | Enodnevni simpozij
Moderna galerija, Ljubljana
Nedelja, 24. 9. 2006, 9.30 – 15.00

Simpozij  je del širšega skupnega projekta Zgodovina kot delavnica, ki ga organizirata Moderna galerija in Maska.

Simpozij se ukvarja s problemom zgodovinjenja sodobne umetnosti. Udeleženci bodo na njem predstavili svoj razmislek o historičnih, geografskih, filozofskih in kulturnih kontekstih zgodovinjenja, ki ne potekajo enosmerno in linearno, pač pa skozi neprestane revizije, premišljanja in odpiranja prisotnosti in odsotnosti posameznih umetniških praks, umetnostnih polj in kontekstov. Zgodovinjenje lahko postane način vidnosti in prisotnosti sodobne umetnosti, prav tako pa tudi razmislek in reartikulacija nedavnih zgodovin, političnih mehanizmov, umetniških zgodovin in razmislek o problematičnosti umetnostno zgodovinskih resnic. Simpozij se bo dotaknil problema zgodovinjenja skozi umetniške projekte kakor tudi skozi refleksije umetnosti, odnosov med politikami prostora in zgodovinjenja ter povezav med vidnostjo in nevidnostjo določenih umetniških praks.

Na simpoziju so sodelovali Victor Burgin, Lev Kreft in Miško Šuvakovič.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si