Naročilnica

PSI: 15. Mednarodna konferenca študija uprizoritvenih umetnosti v Zagrebu

10.06.2009 |
Maska Ljubljana

Okrogla miza:
Težave s sodobnostjo. O procesih zgodovinjenja v sodobnih scenskih umetnostih

Povabljeni udeleženci: Samo Gosarič, Janez Janša, Bojana Kunst, Katja Praznik, Jasmina Založnik

27. 6. 2009, od 12.30 do 14.30, Zagreb
v okviru 15. Mednarodne konference študija uprizoritvenih umetnosti v Zagrebu
http://www.psi15.com/

Na predlagani okrogli mizi bi radi razmišljali o platformi ARTHIV – okuženi z zgodovino, Maskinem celoletnem programu raziskovanja, dogodkov, predstav in publikacij o zgodovini sodobne umetnosti, performansa in družbe. Postopke zgodovinjenja v sodobni scenski umetnosti bomo predstavili prek teoretskih razmislekov, predstavitev delovnih načinov in umetniških raziskav. Namen okrogle mize je postaviti razpravo o sodobnih scenskih umetnosti v širši kontekst zgodovine umetnosti druge polovice 20. stoletja. Format okrogle mize je zastavljen kot dinamični delovni prostor, v katerem bo nekaj udeležencev (umetnikov, raziskovalcev, teoretikov) predstavilo zgodovinske primere performansov in akcij v svojih lokalnih kontekstih, ki bi lahko bili možni primeri razmisleka o sodobnem performansu znotraj širše kulturne perspektive. Dogodek bo vseboval predstavitev rekonstruiranih predstav, predloge o metodologiji in refleksiji zgodovinjenja, razmislek o vlogi umetniškega arhiva in reference. V središču bo prepletanje teoretičnega in praktičnega raziskovanja zgodovine in način, kako lahko ta interdisciplinarna perspektiva ustvari različne vrste vedenja. Kakšno razumevanje in nerazumevanje je prisotno pri ukvarjanju z zgodovinskimi referencami naše lastne sodobnosti? Kakšen okvir dajejo zgodovinjenju kulturni in politični konteksti, še posebej v geografskem in političnem okolju, ki se ni razvilo in ga ne predstavljajo institucionalizirani konteksti sodobnega performansa v drugi polovici 20. stoletja?

Okrogla miza bo sestavljena iz kratkih predavanj, intervencij, poročil in predstavitev. Povabljeni udeleženci: Samo Gosarič, Janez Janša, Bojana Kunst, Katja Praznik, Jasmina Založnik.

*Maska je neprofitna organizacija za založništvo, produkcijo (predstave, interdisciplinarna in vizualna umetniška dela), izobraževanje in raziskovanje s sedežem v Ljubljani. Maskine teoretične, kritične in umetniške dejavnosti se osredotočajo na sodobno umetnost in teorijo, raziskovanje, eksperimentalne uprizoritvene prakse, interdisciplinarno umetnost in kritično teorijo.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si