Naročilnica

KONTINUIRANA DRAMATURGIJA

31.03.2010 |

Maska, zavod za založniško, kuturno in producentsko dejavnost
POZIV USTVARJALCEM S PODROČJA SODOBNEGA PLESA - KONTINUIRANA DRAMATURGIJA

Poziv DRAMATURGIJA PLESA je namenjen ustvarjalcem, ki načrtujejo izvedbo avtorskih projektov/produkcij v letu 2010.

ROK PRIJAVE 15/4/2010

Program Dramaturgija plesa je nastal na podlagi analize potreb v sodobnoplesni skupnosti, kjer se je izkazalo, da si tako ustvarjalci kot tudi producenti uprizoritvenih umetnosti želijo poglobiti znanje na področju dramaturgije plesa in pogosteje kontinuirano ustvarjati z usposobljenimi strokovnjaki s tega področja.

V ta namen vabimo vse ustvarjalce, ki si v procesu želijo sodelovanja s dramaturškim svetovalcem, da se prijavijo na poziv programa KONTINUIRANA DRAMATURGIJA PLESA. Dramaturški svetovalec bo spremljal proces dela in pri njem tudi aktivno sodeloval.

Delo z dramaturgom je brezplačne narave. Ovrednoti se kot koproducentski vložek s strani zavoda Maska, Ljubljana.

Prijava naj vsebuje:
- osnovne podatke o avtorju/avtorici,
- motivacijsko pismo o razlogih za prijavo,
- CV avtorja/avtorice in izvajalcev,
- kratek opis koncepta predstave ali performansa,
- določitev datumov dela na projektu,
- navedbo producenta/koproducentov
- opredelite profil dramaturškega sodelavca, s katerim bi želeli delat in razloge za to (umetnik, dramaturg, ustvarjalec iz področja umetnika, strokovnjak iz tujine ...)

Avtorice, avtorje bomo o odločitvi komisije obvestili preko elektronske pošte najkasneje do 30 aprila 2010.


Kontakt:
MASKA Ljubljana
Dramaturgija plesa
Metelkova 6
1000 Ljubljana
tel: +386 1 431 31 22, + 386 (0)31 687 685
jasmina.zaloznik@maska.si

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si