Naročilnica

..Janez Janša: Dramaturgija, ki vzpostavlja polje za pogajalsko pozicijo

SOBOTA, 15.05.2010
15:00 Dramaturški simpozij: Janez Janša, PTL

Janez Janša:
Dramaturgija, ki vzpostavlja polje za pogajalsko pozicijo

Družben razvoj vzpostavi potrebo po temeljnjih spremembah dramaturgije danes in njeno vse pomembnejšo vlogo pri ustvarjanju sodobnih plesnih predstav. Dramaturgija predstave poskuša odgovoriti na družbeno in politično sedanjost, na pasivno skupnost, v kateri živimo. Z uporabo raznolikih vzvodo zahteva nenehno aktivacijo gledalca tako na percipativni, emocionalni, kot tudi na mentalni ravni. Dramaturgija ustvarja poligon, v katerem se tako gledalec kot tudi performer, skozi pogajanja vzpostavlja. V prispevku bom poskušal orisati odnos med dramaturgijo in strukturo predstave, predstaviti možne načine, s katerimi lahko pritegnemo pozornost gledalca/konzumerja, da skozi proces dekontektualizacije rekonstruira in na novo konstruira kontekste sedanjosti v kateri se nahaja.

Janes Janša je študiral sociologijo in gledališko režijo na Univerzi v Ljubljani ter gledališko teorijo na Univerzi v Antwerpnu. Janša je avtor in soavtor interdisciplinarnih, konceptualnih in vizualnih del.. Je soustanovitelj organizacije P.E.A.C.E. - Peacekeepers' entertainment, art and cultural exchange (z Maretom Bulcem). Janša je uredil temeljne zbornike s področja sodobne teorije scenskih umetnosti ter napisal monografijo o Janu Razprave objavlja v najpomembnejših evropskih in svetovnih revijah s področja scenskih umetnosti. Masko, časopis za scenske umetnosti je urejal med leti 1998 in 2006.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si