Naročilnica

..Una Bauer: Dramaturg kot pogajalec ali posrednik

NEDELJA, 16.05.2010
15:00 Dramaturški simpozij: Una Bauer, PTL

Una Bauer:
Dramaturg kot pogajalec ali posrednik

V kratkem eseju »Dramaturgy on Shifting Grounds«, ki je bil objavljen v reviji Performance Research, številki 14.3, posvečeni dramaturgiji, Hans-Thies Lehmann in Patrick Primavesi artikulirata premik v ideji dramaturga od dramaturga kot »nadzorne moči gledališča«, »varuha institucije« ali »odvetnika občinstva« k ideji dramaturga kot pogajalca ali posrednika (postavljenega na sredino); razsodnika, spravljivca, mirovnika, posredovalca, mediatorja, ki je pozicija, ki se popolnoma prilega kontekstu sodobne kapitalistične proizvodnje in spletnih tehnologij Web 2.0, ki so v prvi vrsti usmerjene k neprestani komunikaciji in izmenjavi ter širjenju avtoritativnih glasov v situaciji, kjer je lahko vsakdo pošiljatelj sporočil.

Una Bauer je doktorska študentka plesa in performansa na londonski univerzi Queen Mary. Njeno raziskovanje financira prorektor Univerze v Londonu. Diplomirala je iz primerjalne književnosti in filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu. Njene gledališke in plesne kritike in analize so bile objavljene v raznih hrvaških in britanskih zbornikih, revijah, časopisih, na spletnih portalih in na radiu. Bila je dramaturginja in performerka v Wolf Man D.B. Indoša. Kot izvršna producentka je sodelovala pri dveh predstavah kolektiva BADco, Deleted messages in Fleshdance. Med letoma 2003 in 2006 je bila vodja pisarne in pomočnica za scenske umetnosti na Centru za dramske umetnosti (CDU) v Zagrebu. Je članica uredništva revije za scenske umetnosti Frakcija in kulturne revije Gordogan. Od leta 2006 do leta 2009 je bila pomočnica urednika zbornika Contemporary Theatre Review (Routledge).

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si