Naročilnica

Bojana Kunst: Horizont projekta: O času, ustvarjanju in umetnosti

15.02.2012 |

Ponedeljek, 27. 2. 2012, ob 19.00
Cankarjev dom Ljubljana, dvorana M3-M4

V okviru seminarja sodobnih scenskih umetnosti, ki ga soorganizirata Maska in Cankarjev dom, ter programa BCC, vas vabimo na predavanje

Bojane Kunst
Horizont projekta: O času, ustvarjanju in umetnosti

V zadnjem desetletju je »projekt« ena najbolj pogosto uporabljenih besed med umetniki, producenti in drugimi kulturnimi ustvarjalci. Kulturni in kreativni delavci so vpleteni v številne in pogosto istočasno potekajoče projekte, v njihovo napovedovanje, izvajanje in dokončanje. Projekt je danes horizont ustvarjanja. V predavanju bo Kunstova govorila o tem, kako ta mnogoznačna pomenka, uporabljena za različne oblike kulturnih produktov in umetniških del, vključuje posebno časovno dimenzijo, ki še ni bila resno premišljena in postavljena pod vprašaj. Projektivna časovnost ni samo značilnost sodobnega dela, pač pa je tesno povezana tudi s subjektivno izkušnjo časa, ki briše razlike med posameznimi delovnimi gestami in kreativnimi konteksti, jemlje politično potencialnost ustvarjalnosti in onemogoča invencijo drugačnih, časovno naravnanih načinov sodelovanja. Na nekaj primerih sodobnih umetniških del bo pokazala, kako projektivna časovnost podlaga tako estetsko dimenzijo umetniških del kot širšo argumentacijo vrednosti in vloge umetnosti danes. Ustvarjanje podredi administrativnemu gibanju, dokončanju in porabi. Družbena in kulturna vrednost umetnosti pa je odvisna le od spekulacije o njeni vrednosti (neprestanemu proizvajanju, razširjanju in prodajanju tega, kar naj bi umetnost postala). Vprašanje ni le, kako se upreti projektu, pač pa, kako na novo povezati ustvarjanje in politiko časovnosti.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si