Naročilnica

KAKO MISLITI DISPOZITIVE V SODOBNI UMETNOSTI? 2010/2011

23.08.2010 |

Maska in Cankarjev dom najavljata:
Seminar sodobnih scenskih umetnosti X.
KAKO MISLITI DISPOZITIVE V SODOBNI UMETNOSTI?

Seminar ponuja model izobraževanja, v katerem se umetniška praksa prepleta s teorijo: odpirajo se diskurzi, vprašanja in pogledi ustvarjalcev, teoretikov, gledalcev sodobnih umetniških praks. V središče postavljamo sodobne scenske umetnosti in jih poskušamo umestiti v presečišče (sodobnih) kulturnih, družbenih in estetskih tokov. Seminaristom pa posredno omogočiti, da odprejo svojo kritično pozornost z različnimi umetniškimi in teoretskimi intervencijami, koncipirajo dogodek po lastni meri, ustvarijo fanzine, kompendij ali poiščejo povsem novo in drugačno produkcijsko enoto. Seminar bo organiziran kot nehierarhični izobraževalni model, v središče katerega je postavljen kolektiv in samoizobraževanje, saj se skozi te poveča horizontalnost produkcije, izmenjava in distribucija znanja.

Ponujamo polje za ustvarjanje konteksta hibridnih, interdisciplinarnih znanj na področju sodobne kulture/umetnosti na temo dispozitiva (kuriranje, produkcija, filozofija, teorija sodobne umetnosti, primeri in prakse ...).
»Dispozitivi imajo za sestavine črte vidnosti, črte izjavljanja, silnice, črte subjektivacije, črte razpoke, črte rež, prelomnice, ki se vse prepletajo in zapletajo, ene druge prinašajo na dan ali jih v tem povzročajo, preko variacij ali celo mutacij ustroja.« (Deleuze)
Kako se to kaže v predstavah, razstavah, vsakdanjem življenju? Ali je potrebno ustvariti praznino v predstavi, da bi spožili aktivnost gledalca? Kako in kaj vzpostavlja odprta mesta, mesta, ki ponujajo različne možnosti pogleda(ov), vstope in interpretacije, torej mesta, ki nas »spremenijo«?

Za pridobivanje znanja bomo ustvarili različne »učne« formate, ki segajo od klasičnih (predavanja, delavnice), do bolj kreativnih oblik (raziskovanje, skupinske debate in druge oblike dela, svetovanje in usmerjanje procesa dela s strokovnjaki na omenjenem področju).

Gostujoči predavatelji in voditelji delavnic: Rastko Močnik, Vlado Škafar, Gerald Raunig, Janez Janša, Tim Etchells, Adrian Heathfield, Rabih Mroué, Patrick Primavesi, Tomislav Medak, Bojana Kunst, Alice Chauchat idr.

Seminar je namenjen študentom različnih humanističnih in umetniških smeri, že delujočim avtorjem in delavcem v kulturi kot tudi vsem tistim, ki jih žene radovednost in želja po raziskovanju, odkrivanju, skupni delitvi in bogatitvi znanja.

KAKO SE VPIŠETE?

Vpišete se lahko na Maski, Metelkova 6, tel. 01 431 31 22 ali po e-pošti: jasmina.zaloznik@maska.si, kjer boste prejeli tudi vse dodatne informacije.
Vpis bo potekal od 1. do 30. septembra 2010, vsak delavnik med 10. in 13. uro.

Vpisnina znaša 200,00 EUR, za ponovno vpisane slušatelje pa 160,00 EUR.
Vpisnino boste poravnali v enem obroku, najkasneje do 30. septembra 2010.

Vpisnina vključuje: udeležbo na seminarskem delu, delavnicah, 1 izvod čitanke z izbranim študijskim gradivom ter 25% popust na vse izdaje Maske.

URNIK 2010/2011

 

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si