Naročilnica

URNIK

MASKA IN CANKARJEV DOM:
REFLEKSIJE/SEMINAR SODOBNIH SCENSKIH UMETNOSTI 2010
Kako misliti dispozitive v sodobnih umetnostih?

URNIK 2010-2011*

urnik_seminar_januar_marec_1.jpg
 urnik_seminar_januar_marec2.jpg

 

 

 

 

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si