Naročilnica

Paralelne prakse sodobnih umetnosti 2007/08

27.09.2007 |

SEMINAR SODOBNIH SCENSKIH UMETNOSTI 2007 / 2008:
Paralelne prakse sodobnih umetnosti: interpretiranje, pisanje, zgodovinjenje

Maska in Cankarjev Dom
 
Seminar Refleksije sodobne umetnosti: Seminar sodobnih scenskih umetnosti, bo v študijskem letu 2007/2008 potekal pod naslovom: Paralelne prakse sodobnih umetnosti: Interpretiranje, pisanje, zgodovinjenje. Seminar bo v sklopu internih predavanj in serije javnih predavanj potekal že sedmo leto zapored. Interni seminar bo zasnovan kot teoretsko-praktični laboratorij iz interpretiranja, pisanja in zgodovinjenja sodobne umetnosti, ki bo potekal pod vodstvom dr. Bojane Kunst. Javni termini bodo potekali kot predavanja in dialoške situacije, v katerih bodo sodelovali priznani domači in tuji umetniki in teoretiki, z namenom vpogleda v aktualno dogajanje na področju sodobnih umetnosti.

TEMA LETOŠNJEGA SEMINARJA

V letošnjem letu bodo v okviru javnih predavanj še posebej izpostavljene različne tematike, ki opredeljujejo paralelne prakse sodobne slovenske scenske umetnosti, kot so: predstavljanje, reflektiranje, zgodovinjenje, arhiviranje in opredeljevanje odnosa med umetniškim dogodkom in družbenim kontekstom. Seminar bo potekal v povezavi z aktualnim scenskim dogajanjem in razpiral različne sodobne in zgodovinske kontekste scenskih umetnosti. Interni termini bodo sestavljeni iz osmih teoretičnih in osmih praktičnih terminov. Teoretični termini bodo potekali kot filozofski premislek o tem, kaj označuje sodobne umetniške prakse in kateri so temeljni teoretski in estetski problemi na tem področju. Praktični termini bodo potekali v obliki pogovorov in delavnic v povezavi s scenskim dogajanjem in festivalsko produkcijo.

 AKTUALNO PREDAVANJE

Marianne van Kerkhoven: »Spraševanje o preteklosti-
Uporaba zgodovinskega materiala in njegovo preverjanje v dramaturškem delu.«

Ponedeljek 21 Januarja ob 19. uri /  Cankarjev Dom, Dvorana M 3/4, Ljubljana

 

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si