Naročilnica

..Alan Read: Predstava / potrpljenje

Alan Read
Predstava/potrpljenje
Ponedeljek, 9. Marec 2009 ob 19.00 uri
Cankarjev dom, dvorana M3/M4


Avtor Alan Read bo predavanje v Ljubljani začel s primerom iz zahodne dramatike, ko Ojdip kot dojenček preide od enega pastirja k drugemu, ki ju Sofokles opiše kot ‘naokoli’ po najvišjih pašnikih. Sofokles opisuje atensko selitev čred in na koncu te drame Ojdip skladno z drugimi dramskimi aristokrati krivi pastirje, da ga niso ubili in tako preprečili tragične posledice, ki so vzniknile po njegovem preživetju med ovcami na hribih.

Glede na to izhodišče bo Alain Read črpal iz svojih argumentov o 'radikalni vključitvi', ki so bili nedavno objavljeni v njegovi knjigi Theatre, Intimacy & Engagement: The Last Human Venue, pri čemer bo pozornost obrnjena od priviligiranih čutov oči in ušes (humanističnega sistema čutov) k bolj neobvladljivim ali vsaj neotipljivim, a mogoče relevantnim domovanjem svojskosti uprizoritvene obrti – onkraj ljudi. Zdi se, da bi lahko poleg o kulturi opazovanja očesa (pogled, ljubezen do gledanja itd.) in poslušanja ušesa (interpolacija, zvočna ovojnica itd.) začeli govoriti o tipizirajočih režimih, v katerih se predstava zdaj odvija glede na to, kako se oni, mi spopadamo s časom sodbe in posledično razlikujemo med potrpežljivimi in nepotrpežljivimi sistemi. In prav tu se zdi Badioujev »ponovno vzpostavljeni ustroj našega potrpljenja« tako ploden.

Read je trenutno profesor gledališča na King's College London, kjer  razvija raziskovalni center Anatomy Theatre and Museum on the Strand kot nov londonski dom za raziskovalni projekt Performance Foundation. Ta center se bo med letoma 2009 in 2011 najprej osredotočil na raziskovanje ‘opuščenih praks'. Alan Read je avtor knjig Theatre & Everyday Life: An Ethics of Performance (Routledge: 1995) in Theatre, Intimacy & Engagement: The Last Human Venue (Palgrave: 2008). Je urednik zbornikov The Fact of Blackness: Frantz Fanon and Visual Representation (Bay Press: 1996) in Architecturally Speaking: Practices of Art, Architecture and the Everyday (Routledge: 2000). Kot ustanovni strokovni urednik zbornika Performance Research je uredil dve številki, in sicer “On Animals” (2000) in “On Civility” (2004). Alan Read je direktor magistrskega programa Text and Performance Studies, ki ga King's College London pripravlja skupaj z RADA, in sprejema prijave za doktorske raziskave na področju opuščenih praks za obdobje 2009 – 2011.
Spletne strani projekta Performance Foundation, www.performancefoundation.org.uk, bodo zaživele 1. junija 2009.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si