Naročilnica

..Société Réaliste Glyphs & Strata (Pismenke in plasti)

Société Réaliste
Glyphs & Strata (Pismenke in plasti)
Ponedeljek, 23. Marec 2009, ob 19.00 uri
Cankarejv dom, dvorana M3/M4

Prek prepleta teh dveh besed bo skupina Société Réaliste predstavila svoje nedavno delo v formatu derivé (tavanje), pri čemer bo predmete in situacije, na katere bo naletela, povezala s tehnikami in vidiki svoje umetniške prakse. Ukvarja se predvsem s tekstualnostjo in tipografsko konstrukcijo, nelinearnimi/rekurzivnimi naracijami in figurami, analogijami, plastmi v kartografijah, zgodovinah, literaturah itd. Ti dve osi ustvarjanja sta tudi motor za stalen publicistični projekt z naslovom "Almanah Thélème".

Société Réaliste je pariška skupina, ustanovljena leta 2004. Ukvarja se s političnim oblikovanjem, eksperimentalno ekonomijo, ozemeljsko ergonomijo in svetovanjem pri družbenem inženiringu. Je politehnična in razvija svoje produkcijske načrte prek razstav, publikacij in konferenc.

www.societerealiste.net
Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si