Naročilnica

..Bojana Piškur in Gašper Kralj / Radikalno izobraževanje - umetnost – politika

 Bojana Piškur in Gašper Kralj
RADIKALNO IZOBRAŽEVANJE - UMETNOST – POLITIKA
Ponedeljek, 20. april 2009 ob 19.00 uri
Cankarjev dom, dvorana M3/M4

V predavanju bo predstavljeno nekaj izhodišč in metod s katerimi se ukvarja Radikalno izobraževanje. Tako bomo govorili o drugačnih načinih so-raziskovanja, o povezavah umetnosti s širšim socialnim okoljem, o procesih komodifikacije in vprašanjih reprezentacije "umetniške" produkcije aktivističnih kolektivov v galerijskih prostorih.

Radikalno izobraževanje se vse od začetkov svojega delovanja sprašuje o možnostih za politično artikulacijo kulturne in umetniške produkcije v času globoke sistemske krize neoliberalnega kapitalizma, ter se povezuje v mednarodno mrežo umetniških, izobraževalnih in aktivističnih kolektivov, ki gradijo na slovnici praktičnih vprašanj in konceptov povezanih predvsem z novimi javnimi prostori, umetniško imaginacijo, inovativnimi pedagoškimi procesi in razmerji med institucijami ter radikalnimi političnimi praksami.

http://radical.temp.si/new


Gašper Kralj je raziskovalec, pisec in teoretik. Sodeluje s številnimi izobraževalnimi, umetniškimi in aktivističnimi kolektivi v Evropi in Latinski Ameriki, kjer raziskuje družbena in politična gibanja od kolonializma do sodobnosti. Nedavno je izšla njegova knjiga Izginuli in vrnjeni: Pričevanja o uporih v Gvatemali in Latinski Ameriki.

Bojana Piškur je kustosinja v Moderni galeriji. Njena glavna tema raziskovanja so eksperimentalni umetniški konteksti/koncepti/oblike/odnosi v širšem socialnem okolju.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si