Naročilnica

UMETNIŠKA IN DRUŽBENA RAZPOREDITEV TELES: SODOBNE SCENSKE UMETNOSTI IN NEMOČ POLITIČNEGA

02.09.2009 |
Refleksija sodobne umetnosti
Seminar sodobnih scenskih umetnosti IX

Študijsko leto 2009/2010
UMETNIŠKA IN DRUŽBENA RAZPOREDITEV TELES: SODOBNE SCENSKE UMETNOSTI IN NEMOČ POLITIČNEGA
Maska in Cankarjev dom

Vabimo vas k vpisu na seminar Refleksije sodobne umetnosti: Seminar sodobnih scenskih umetnosti, ki bo v študijskem letu 2009/2010 potekal pod naslovom Umetniška in družbena razporeditev teles: sodobne scenske umetnosti in nemoč političnega.
Seminar, ki poteka že deveto leto zapored, bo zastavljen kot sklop internih predavanj, serije javnih predavanj in štirih teoretsko-praktičnih delavnic. Vpisani študentje se bodo lahko udeleževali internega seminarja in delavnic, javna predavanja pa so odprta za vse zainteresirane.

Poskrbeli bomo za bogat spremljevalni program, ki ga bomo oblikovali na podlagi aktualnega družbenega dogajanja na področju umetnosti (ogled predstav, pogovori z umetniki, simpoziji in okrogle mize ter možnost sodelovanja na različnih področjih Maskinega delovanja, pri čemer bodo seminaristi pobližje spoznali in aktivno sodelovali znotraj založništva, pri urednikovanju revije in knjižne zbirke, pri režiji in dramaturgiji, kot zunanji opazovalci pa bodo lahko sodelovali tudi pri ustvarjanju metodologije dela).

Uvod v Seminar sodobnih scenskih umetnosti bo brezplačen, hkrati bodo udeleženci aktivno sodelovali pri festivalu Šoking gala šov, posvečenem 40. letnici obstoja gledališke skupine Pupilja Ferkeverk. Od 21. do 28. oktobra 2009 bodo na različnih lokacijah v Ljubljani potekali številni dogodki: razstava Čas za revolucijo, predstavitev monografije o skupini Pupilija Ferkeverk, rekonstrukcija predstave Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki, Žlahtna plesen Pupilije Ferkeverk in mednarodni festival rekonstrukcij, na katerih bomo poskrbeli za intenzivno izobraževanje vseh udeležencev seminarja.

Seminar prirejata Maska in Cankarjev dom. Potekal bo ob ponedeljkih, delavnice pa konec tedna in ob vikendih v Cankarjevem domu. Natančen program bo na voljo na spletni strani Maske (www.maska.si) od 1. septembra 2009 dalje.

Seminar želi predstaviti aktualna razmišljanja in umetniške postopke v sodobnih scenskih umetnostih, ki povezujejo umetniško prakso uprizarjanja s širšimi družbeni vidiki vsakdanjega življenja. Osredotočil se bo na povezave med postopki v sodobnih scenskih umetnostih in družbenimi načini uprizarjanja. V drugi polovici 20. stoletja potrošnja teles v sodobni scenski umetnosti postane polje upora in procesov subjektivizacije, a danes se zdi prav ta potrošnja brez moči. V središče bodo postavljeni tisti postopki v umetnosti, ki se povezujejo z vprašanjem razporeditve teles v sodobni družbi. Ti so ključni za razumevanje povezav med postopki umetnosti in postopki vsakdanjega življenja, obenem pa tudi vzpostavljajo most med umetniško prakso in kritično teorijo.


cela vsebina

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si