Naročilnica

...Bojana Cvejić

Bojana Cvejić: AMATERSKI PLESI IN MANIFESTNE KOREOGRAFIJE

Če sta telo, s katerim plešem, in telo, s katerim delam in hodim, eno in isto, se mi mora nujno poroditi sum, da so vsi gibi mojega telesa do neke mere koreografirani. To bi bil jedrnat izraz teze o družbeni koreografiji, ki jo v seriji esejev o zgodnjem modernem plesu in telesnih kulturah v predvojnih ZDA in Nemčiji razvije Andrew Hewitt[i][i]. To tezo si bom sposodila, da bi preučila figure in kretnje, značaje in ideologije, vsebovane v ideji, ki se eksplicitno postavlja kot sodobna koreografija. Skladno z idejo estetskega kontinuuma telesnega izraza – kjer se nedoločenost medija sreča s predoločenostjo 'koreografije vsega' – številne nedavne plesne predstave razumejo koreografijo kot sinonimno z glagolom 'izvajati'. S tem ko enačijo izvajanje giba z njegovim učenjem, kot da bi bil vnaprej določen, ta dela ustvarijo figure, izmed katerih nekatere navdušijo s transparentnostjo in čitljivostjo, medtem ko drugim spodrsne v poskusu, da bi bile ustrezne. Tu bom zasledovala vprašanje: kako lahko koreografija kot demonstracija svoje specifične discipline pusti prosto pot koreografiji, ki je uporabljena preko svojega pravega pomena kot gesta emancipacije?

Andrew Hewitt, Social Choreography : Ideology as Performance in Dance and Everyday Movement, Duke University Press, Durham and London, 2005.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si