Naročilnica

...Gesa Ziemer

Gesa Ziemer
SOSTORILSTVO
SKUPNA AKCIJA V UMETNOSTI IN VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU

Torek, 9. februar, 19.00
Cankarjev dom, M1

Sostorilci so partnerji, ki se odločijo skupaj načrtovati in izvršiti kaznivo dejanje. Toda sostorilstvo je tudi zakonita praksa umetnikov, podjetnikov in znanstvenikov. Sostorilstvo je začasna, a obvezujoča in intenzivna oblika sodelovanja. Ta prispevek z uporabo podob in besedil poziva k umetniškemu načinu raziskovanja, v katerem naj ples, glasba, gospodarstvo in znanost skupaj zasledujejo družbeni in umetniški fenomen.

Gesa Ziemer je profesorica estetike in kulturne teorije na višji šoli za oblikovanje in umetnost v Zürichu. Na univerzi HafenCity v Hamburgu je predstojnica novega programa »Kultura metropole«. Je članica svetovalnega odbora festivala Steirischer Herbst Graz in centra za scenske umetnosti PACT Zollverein Performing Arts Choreografisches Zentrum Essen. www.gesa-ziemer.ch

 

gesa_image.jpg
 

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si