Naročilnica

Seminar sodobnih scenskih umetnosti 2004-2005

11.09.2006 |

Uprizorjene politike: Sodobna scenska umetnost in strategije neprilagojenosti

V novi izdaji seminarja pod naslovom Uprizorjene politike: Sodobna scenska umetnost in strategije neprilagojenosti je bila pozornost namenjena umetniškim praksam, ki se zavedajo, da je sodobna scenska umetnost prav tako vpeta v številne povezave sodobnega globalnega in spektakularnega sveta. V zadnjem desetletju se tudi sodobne scenske umetnosti srečujejo s preizpraševanjem razmerja med gledališčem in delovanjem, z iskanjem načinov, kako lahko sodobne scenske umetnosti reagirajo na sodobne politične, družbene ali intimne probleme, ki z globalizacijo, spektaklom in novimi oblikami političnih povezav dobivajo povsem druge razsežnosti. Kako se torej scenske umetnosti danes soočajo z nevarnimi povezavami, kako vzpostavljajo svoje načine organiziranja in sodelujejo v sodobnih povezavah? Kako se aktivizem, delovanje in iskanje strategij, ki smo jim bili priča v zadnjem desetletju na področju medijskih umetnosti, vizualnih umetnosti, udejanjajo v polju scenskih umetnosti? Če je v prejšnjem stoletju gledališče artikuliralo svojo kritičnost predvsem s poudarjanjem avtonomije vseh njegovih akterjev (avtonomnostjo režiserja, poetik, koncepta), pa se zdi, da je danes tovrstna avtonomnost postala značilnost komoditete (tudi na umetniškem trgu) in izgublja svojo kritično naravnanost. Sodobne scenske umetnosti se tako znova soočajo s vprašanjem avtorstva, skupnosti in kolektiva, s vprašanjem necivilnosti in neprilagojenosti, z novimi emocionalnimi tonalitetami, ki se razkrivajo s povezavami sodobnega sveta, s spremenjenim razmerjem med privatnim in javnim.

Seminar je bil oblikovan kot serija internih seminarskih predavanj s področja sodobnega gledališča, plesa in sodobne umetnosti. Ob tem sta bili tudi dve delavnici, ena teoretična in druga praktična. V seminarju smo skušali predstaviti sodobno teorijo umetnosti in scenskih umetnosti ter razpravljati o nekaterih temeljnih konceptih, s pomočjo katerih razmišljamo o sodobnem gledališču in sodobni umetnosti.

Ob seminarskem delu je tako kot doslej potekala tudi serija javnih predavanj, povezana s temami, ki smo jih spoznavali v internem seminarju. Javna predavanja predstavljajo dinamično križišče mišljenja o sodobni umetnosti, gostje seminarja pa so že v preteklih letih bili nekateri najvidnejši domači in tuji teoretiki in umetniki (Boris Groys, Hans -Ties Lehmann, Xavier Le Roy, Miško Šuvakovič, Lev Kreft, John McKenzie, Ramsay Burt, Eda Čufer, Marten Spangberg, Goran Sergej Pristaš, Amelia Jones, Marko Peljhan, Igor Štromajer, Emil Hrvatin, Dorothea Von Hantelmann, idr.).

Predavali so: Andre Lepecki, Inke Arns, Diether Lessage, Maaike Bleeker, Marina Gržinić, Jure Stojan, Bojana Cvejić, idr.

PRODUKCIJA: Maska in Cankarjev dom

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si