Naročilnica

kazalo

Uvodnik

PERSPEKTIVE
· Petra Kapš Mravlje – organizem – struktura – družba. Intervju z Luizo Margan in Miho Preskerjem

FENOMEN
· Primož Jesenko Oklepaj kot eksistenčni modus 
· Petja Grafenauer Krnc Zgodovina neuslišane želje sodobne umetnosti Muzej za sodobno umetnost ali večnamensko razstavišče?
· Petra Kapš Kibla, otok v slovenskem arhipelagu umetnosti
· Tomaž Zaniuk Zaprtje Art centra Središče = politizacija produkcijskih pogojev v umetnostiŽ
· Ivana Ivković Zavezništva v območju za pešce
· Jasmina Založnik Neprijetnosti kulturne politike
· Maria Lind Prihodnost je tu 
· Eleanor Bauer Ko postaneš soba, ko postaneš mac: nove umetniške identitete v transnacionalni bruseljski plesni skupnosti
· Alexander Karschnia Postscriptum k scenskim praksam kot razvoju in raziskavi

STANJE STVARI
· Alenka Priman Šege in običaji III.
· Marko Peljhan Pokrajine znanja

ZGODOVINSKI PREBLISK
· Andreja Kopač »Če ni zgodovine, jo moramo ustvariti.« Intervju z Markom Frankom

SCENORAMA
· Suzana Milevska Sodelujoči in žrtve sodelovanja: Documenta 12

DROBIŽARNA
· Klemen Fele Ranljivost teatrološkega poliloga

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si