Naročilnica

kazalo

1. Blaž Lukan, Drža četrte generacije. Paradigme presežnega gledališča: De Brea, Janežič, Lorenci
2. Petra Pogorevc, Zbiram pogum za tišino. Intervju z Jernejem Lorencijem)

ETIČNO, REALNO, KONCEPTUALNO
4. Tadej Troha, Težavna klima za komedijo Intervju z Alenko Zupančič
5. Maaike Bleeker, Teatralnost in iskanje etike zornega kota
6. Bara Kolenc, Dnevnik neznanca in realno v sodobnem gledališču
7. Thomas Irmer, Zanima nas vse, česar v gledališču še ne moremo doumeti.Pogovor med Renéjem Polleschom in Olafom Nicolaijem
8. Helmut Ploebst ,Spiritualna milina konceptualnega plesa. Meteorologija, arheologija in rekonceptualizacija v sistemu komuniciranja komunikacije

UMETNOST IN ODPOR
9. Dieter Lesage, Umetnost, kapitalizem in odpor
10. Amelia Jones, Predor
11. Kurt Vanhoutte, Radikalna stičišča
12. Ileana Pintile, Zasebno in družbeno telo: Romunski ustvarjalci do leta 1989 in pozneje

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si