Naročilnica

Dvojniki in njihova telesa

28.11.2010 |

DVOJNIKI IN NJIHOVA TELESA

Vsi dvojniki, ki jih ustvarimo z delom s telesom, z govorjenjem, pisanjem ali razmišljanjem o njem, potencialno spremenijo naša fizična telesa. Pravzaprav je naše telo v družbi dvojnikov v trenutku, ko vstopi v ta svet, ker dejanja govora, imenovanja, razmišljanja, sklepanja itn. pripisujejo pomen telesu in s tem že takrat učinkujejo nanj. Ne obkrožajo ga le razni dvojniki, ki naseljujejo medije in jih v prvi vrsti proizvajajo (video)kamere. Ko pišemo o njem, je materialno telo, ki je vselej že v procesu, da postane drugo (telo), nujno zgrešeno telo (kar lahko trdimo tudi o njegovi pojavitvi na slikah). Ker načini mišljenja o telesu in načini, kako telo je, neposredno vplivajo drug na drugega, biti telo implicira temeljni paradoks: čeprav je nedvomno materialno, je hkrati predmet stalnega raztelešanja. V razmišljanjih o telesu se to ponavadi obravnava kot telo čutov, ki služi kot referent pomena. V svojem iskanju znakov in smisla si telo nastavi past, je napisal Jean-Luc Nancy, in se popolnoma zaplete vanjo. Kakor hitro pišemo, mislimo ali govorimo o telesu, a tudi če delamo z njim, gre za proizvodnjo dvojnikov. Ti dvojniki – enkrat predstavljeni v določenem diskurzu ali predstavi – tako vrvijo skozi različne kontekste, prostore ter misli in imajo lahko velik vpliv na materialno telo za nazaj.
Kakšna telesa imajo vsi ti dvojniki, ki nas obkrožajo? Ali jih lahko uzremo v določenih predstavah, v določenih tekstih?

Ta skupna številke MASKE in spletnega časopisa Corpus je posvečena petim raznovrstnim tekstom, ki se ukvarjajo z analizo in ustvarjanjem dvojnikov kakor tudi z njihovimi političnimi implikacijami oziroma političnimi implikacijami njihove proizvodnje. Pričujoča številka vsebuje tudi dve kritiki predstav, ki sta bili nedavno premierno uprizorjeni. Eseji so bili objavljeni že na spletu na www.corpusweb.net v okviru specifičnih tematskih fokusov. Izbrani so bili zaradi svoje relevantnosti v povezavi z dvojniki naših teles ter telesi teh dvojnikov in so zbrani v pričujoči številki ob tej novi konceptualni niti – v angleškem in slovenskem prevodu.

cela vsebina

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si