Naročilnica

Gestus

18.09.2006 |

RAZPRODANO.

Pričujoča številka revije Maska prinaša tipkopis predavanja Roberta Wilsona v Cankarjevem domu , 16. januarja 1999, ter pismo Christopherja Knowlesa, v katerem razlaga, kako je srečal Roberta Wilsona. George Banu piše o Grotowskem –članek objavljamo ob smrti velikega poljskega geldališkega inovatorja. Intervju z Mirjano Miočinović je naredil Blaž Lukan, z Bojanom Jablanovcem pa se je pogovarjal Emil Hrvatin.

Osrednja tema številke je pojem gestusa pri Brechtu. Urednik temata Aldo Milohnić je vanj vključil temeljne tekste na to temo (Benjamin, Pavis, Barthes, Scarpetta, Eagleton, Bishop, Diamond,Wright, Strehler, Berger, Milohnić), vključno z izbranimi Brechtovimi besedili. Mojca Kranjc je sestavila pregled uprizoritev Brechta v slovenskih gledališčih.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si