Naročilnica

Gledanje in vizualno

11.09.2006 |

Ta številka revije Maska prinaša tematski blok Gledanje in vizualno (urednica temata je Maaike Bleeker), nadaljuje temo Nova evropska dramatika (podrobno razdelano v številki 5-6(70-71)/ 2001, urednica temata Petra Pogorevc) z intervjujem s hrvaško dramatičarko Ivano Sajko ter se dotika teatrov na margini... "Gledanje, to je delovanje oziroma funkcija vidnega čuta, ni zgolj operacija, ki naj bi nam omogočala dojemanje "danega", "vidnega" sveta. Čedalje močnejša je zavest o neizogibni prepletenosti gledanja in "vizualnosti", to je historično specifičnih manifestacij vizualnega doživljanja, zavest, ki jo je mogoče zaznati na zelo raznolikih področjih, opozarja na nujnost historične in kulturne kontekstualizacije gledanja," pravi v uvodu v Gledanje in vizualno Maaike Bleeker.

Cena dvojne številke: 5 EUR
Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.
Slovensko-angleška izdaja.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si