Naročilnica

Sodobna umetnost in nove družbene paradigme I.

07.12.2011 |

MASKA
letn. XXVI, št. 141–142 (jesen 2011)

Sodobna umetnost in nove družbene paradigme I.

Uvodnik

Letošnji letnik Maske smo pričeli s temo »Telo, filozofija, umetnost« in znotraj nje posebej s poudarjanjem kompleksne fenomenologije telesa in njene kontekstualizacije tako v umetniških praksah kot v teoretskem mišljenju. Zaključujemo pa ga s temami, ki posegajo širše – v refleksijo umetniških pojavov v družbenih kontekstih. Tudi tu imamo opraviti z vidiki telesnosti in utelešenosti, vendar so razumljeni v drugačnem, ne več fenomenološkem, temveč prej družbeno-političnem kontekstu. Tako na različne vidike telesnosti opozarjata Antonio Negri in Jonathan Beller v prispevkih, ki ju je mogoče prebrati v nadaljevanju, in sicer v okviru teoretskega bloka »Sodobna umetnost in nove družbene paradigme I.«, ki ga je pripravil Janez Strehovec in se bo nadaljeval v naslednji številki revije.

cela vsebina

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si