Naročilnica

Sodobna umetnost in nove družbene paradigme II.

04.01.2012 |

MASKA
letn. XXVI, št. 143–144 (zima 2011)

Sodobna umetnost in nove družbene paradigme II.

Uvodnik

Če smo si na začetku letošnjega leta zadali nalogo razširiti polje zanimanja Maske in ga eksplicitno misliti v gibljivih presečiščih sodobnih umetniških (uprizoritvenih in novo- ter intermedijskih) praks, filozofije, družbe, kulture, znanosti in tehnologij, jih reflektirati in včasih problematizirati, se te vodilne niti držimo tudi v zadnji letošnji številki. Vpetost sodobne umetnosti v različne okvire, zlasti spremenjene družbene, ekonomske in tehnološke, je glavna tema drugega dela teoretskega bloka »Sodobna umetnost in nove družbene paradigme« (prvi del je izšel v prejšnji številki Maske), ki ga je pripravil Janez Strehovec. Poleg prevoda pomembnega teksta sopotnika frankfurtske šole s konca dvajsetih let prejšnjega stoletja, ki ima veliko povedati tudi za današnji čas in s katerim presegamo občasno slovensko prevodno zamudništvo, so v blok vključeni še štirje izvirni teksti, ki se lotevajo različnih vidikov sodobne umetnosti in njenih družbenoekonomskih kontekstov.

cela vsebina

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si