Naročilnica

Kazalo

MASKA
letn. XXVI, št. 143–144 (zima 2011)

KAZALO

Uvodnik

Teoretski blok
Sodobna umetnost in nove družbene paradigme (II)
ur..: Janez Strehovec

Janez Strehovec: Abstraktni ornamentni gibi v ravnih črtah in zankah (Uvodna predstavitev)

Siegfried Kracauer: Ornament množice

Jaimie Baron: Subvertirane intence in možnost za »najdeno« kolektivnost v delu Mass Ornament Natalie Bookchin / Subverted Intentions and the Potential for “Found” Collectivity in Natalie Bookchin’s Mass Ornament

Mojca Puncer: Sodobna umetnost – znanilka novih družbenih paradigem?

Janez Strehovec: Umetniško delo v času viharjev na finančnih trgih

Teorije uprizoritvenih praks
Bojan Andjelković: Tehnodispozitivi konceptualnega časovnega stroja Noordung

Tomaž Toporišič: Kako pristopiti k umetnosti v post ... in post-post ... dobi

Recenzije, refleksije
Petja Grafenauer: Užitki in spoznanja ob branju akademsko nečistega prvenca (Mojca Puncer: Sodobna umetnost in estetika, 2010)

Pia Brezavšček: Postajanje-otrok gledališča. Vloga otroškega amaterizma in performativne infantilnosti v sodobnem gledališču in plesu

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si