Naročilnica

Kolofon

MASKA
Časopis za scenske umetnosti / Performing Arts Journal
Ustanovljen 1920
Letn. XXVI, št. 143–144 (zima 2011)

ISSN 1318-0509

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 4313122, Fax: +386 1 4313122
E-pošta: info@maska.si
www.maska.si
Za založnika: Janez Janša

Odgovorna urednica: Maja Murnik
Uredniški odbor: dr. Janez Strehovec, dr. Tomaž Toporišič
Stalni sodelavci revije: Katja Čičigoj, Janez Janša, dr. Bojana Kunst, Jana Pavlič, dr. Mojca Puncer, Monika Vrečar
Mednarodno uredništvo: Inke Arns, Maaike Bleeker, Eda Čufer, Ivana Ivković, Ana Vujanović, Marko Peljhan, Nataša Petrešin-Bachelez, Luk Van Den Dries

Vizualizacija vsebine: Miha Turšič
Slovenska lektura: Melita Silič
Angleška lektura: Eric Dean Scott
Tisk: Cicero
Naklada: 400

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 7 €
Letna naročnina za posameznike: 21 €, letna naročnina za institucije: 31 EUR (v ceno je vključen DDV, poštnina ni vključena v ceno)
Poslovna sekretarka: Ana Ivanek
Distribucija in naročnina: ana.ivanek@maska.si
Transakcijski račun: 02010-00165250861

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki:
Rade Pregarc (1920–21)
Peter Božič in Tone Peršak (1985–90)
Maja Breznik (1991–93)
Irena Štaudohar (1993–98)
Janez Janša (1998–2006)
Katja Praznik (2007–2009)

Maska je članica mreže mediteranskih gledaliških revij.
Druge revije, članice Mreže: PRIMER ACTO,
REVISTA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE
HENARES, REVISTA GALEGA DO TEATRO, ART TEATRAL,
ESCENA (vse Španija), ISAD (Tunis), PUBLICATION DU THEATRE
NATIONAL DE TIRANA (Albanija), SEMNAL THEATRAL (Romunija),
THE MANOEL (Malta), FRAKCIJA (Hrvaška), PRIMA FILA (Italija),
SCENA (Jugoslavija).

Maska je članica Društva Asociacija nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev
na področju umetnosti in kulture ter članica mreže Team Network (Transdisciplinary European Art Magazines). Druge revije, članice Mreže: Alternatives Théâtrales (Belgija), Art’O (Italija), Ballet-Tanz (Nemčija), Danstidningen (Švedska), Highlights (Grčija), Mouvement (Francija), Obscena (Portugalska), Scènes (Belgija), Stradda (Francija). www.team-network.eu.

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 8,5 %.

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si