Naročilnica

Strategije proti zankam nadzora – Nekaj ljudi in trenutkov taktične resničnosti

02.04.2009 | Maska, let./vol. XXIV, št./no. 119-120, zima/winter 2009

Strategije proti zankam nadzora – Nekaj ljudi in trenutkov taktične resničnosti


Izšla je nova številka revije Maska, »Strategije proti zankam nadzora – Nekaj ljudi in trenutkov taktične resničnosti«, ki so jo uredli Marko Peljhan, Katja Praznik in Mojca Puncer. Številka je namenjena odpiranju tematskega prostora na izredno ostrem križišču med umetniško-aktivističnimi praksami, kapitalom, družbenimi sistemi nadzora in regulacije ter znanostjo. S teksti, intervjuji in manifesti priznanih teoretikov in akterjev polja tatkičnih medijev, kot so Geert Lovink, Konrad Becker, Brian Holmes, Graham Harwood idr., tako kartira teren, na katerem bi se prepoznale konture vloge taktičnih medijev in njihovih razmerij do družbenega, političnega in znanosti. Številka se osredotoča na konceptualni niz, ki obsega pojmovni pregled in definicijo kreativnih metod za refleksijo in konstrukcijo družbenih fenomenov, nekaj primerov dobrih praks doma in v tujini ter refleksijo vloge kibernetične znanosti danes.

Na povezavi lahko preberete zapis oz. komentar Geerta Lovinka o pogovoru ob izidu revija Maska:
http://networkcultures.org/wpmu/geert/2009/05/07/discussing-tactical-media-in-ljubljana-using-skype/


cela vsebina

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si