Naročilnica

Taktike teatralnega

10.09.2006 |

V tokratnem tematskem bloku gre za detekcijo samega gledališkega medija, ki s ponovno uporabo nekaterih teatroloških pojmov razgrinja fluidne meje teritorija predstave (Milohnić, Pristaš, Strehovec, Valentini, Orel idr.). Sodobni teritoriji predstave se nam na ta način ne razgrinjajo kot modeli, pač pa predvsem kot opozicijska in artikulirana uporaba različnih vsebin, s katero se nam lahko razpre prepletajoči se in nomadski teritorij "vmes".

Številka Maske z naslovom Taktike teatralnega prinaša v naslovnem tematu članke Bojane Kunst: Strateško uprizarjanje, Valentine Valentini: Multimedialnost in scenske umetnosti, Gorana Sergeja Pristaša: Objektivacija, Alda Milohnića: Gestus – Vizualno v diskurzivnem, Barbare Orel: Presevanje fiktivnega v realno, javnega v zasebno, Janez Strehovec: Računalniška igra kot igra. V sklopu Sodobne umetnosti v tradicionalnih institucijah Katja Praznik povzema lanske züriške gledališke škandale, ki so na ulice tega švicarskega mesta prignale jezne demonstrante, Gerald Siegmund pa se ukvarja s črno kroniko lanske frankfurtske baletne sezone, ki z odhodom Williama Forsythea iz tamkajšnje baletne hiše pomeni tudi konec najbolj nemirnega obdobja v novejši baletni zgodovini. Tomaž Toporišič objavlja drugi del svoje raziskave teksta v razmerju z gledališko prakso 80. let pod naslovom Funkcija teksta v slovenskih gledaliških estetikah 80. let, Jure Stojan pa se loteva teatralnosti postmodernega terorizma v članku Sublimni cinizem. O srednjem veku v predstavah Matjaža Bergerja Ime rože in Diega de Bree Dvoboj govorita oba režiserja v intervjuju, ki ga je uredila in izpisala Petra Pogorevc, ter Martina Šiler v svojem eseju z naslovom Spomin srednjega veka. Šesti, poslednji blok zimske številke se ukvarja z vse bolj popularnim butohom: članek Mojce Puncer se ukvarja z butohom skozi zadnjo predstavo Tanje Zgonc, sledi pa še intervju z lansko nagrajenko Prešernovega sklada in njenim trenutnim doživljanjem tega 'sistema', kot butoh naslavlja sama. Revija je prevedena tudi v angleščino.

Cena dvojne številke: 5 EUR
Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.
Slovensko-angleška izdaja.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si