Naročilnica

uvodnik

Naj snamem Maski masko (vabilo bralkam in bralcem)

Revijo Maska želim ustvarjati kot polje kritične javnosti sodobne scenske umetnosti in vzpostavljanja živega prostora srečanja, soočenja in debate o in v polju sodobnih umetnosti tako v domačem kot tudi širšem evropskem kontekstu. Maska želi gojiti teoretični diskurz in refleksijo ter slediti interdisciplinarni logiki scenskih umetnosti in graditi na njenih večplastnih povezavah. Prenovljeni koncept revije je zasnovan na strategiji komunikativnosti in odprtosti. Revija si bo torej prizadevala za stimulativen dialog z umetniki/umetniško sceno in je odprta praksi, novemu, aktualnemu, političnemu in prebojnemu, refleksiji starega, še prisotni zgodovini, obenem pa njena vsebina podaja indikacije o sodobni družbi, umetnostnem trgu, kulturi.
Revija torej ne bo le dokument recepcije umetniških praks, pač pa aktivni soudeleženec širšega in ožjega konteksta in njegove produkcije, vpet med umetniško delovanje in gojenje prakse razmišljanja/pisanja o umetnosti. To polje vmes je tisto mesto srečanja, ki ga želim udejanjati na straneh Maske hkrati z zavestjo o nujnosti izrekanja jasne pozicije, ki s kritično, problemsko obravnavo prispeva k odpiranju polja, njegovih povezav, stikov in srečevanj.

Naj vas torej sprehodim skozi prenovljeni koncept, ki ga bomo v prihodnje ustvarjali skupaj s prenovljenim uredništvom in mednarodnim odborom. Strani revije zaseda in gradi več rubrik. Perspektive osvetljujejo aktualno dogajanje umetniške scene, stanje stvari podaja dva specifična pogleda v drobovje umetniške in širše kulturno politične situacije, scenorama oživlja refleksivne vpoglede v umetniško kreacijo, manifestna skicirka pa je odprta za vsakovrstne intervencije v domeni umetniških praks. Osrednja tema je osrediščena v rubriki fenomen in predstavlja reakcijo na dogajanje v polju sodobne umetnosti kot tudi produkcijo konstruktivnih vstopov vanj. Na zalogi je še nekaj priložnostih rubrik, ki bodo v revijo vstopale premosorazmerno s časovnimi in prostorskimi možnostmi.

Želim si, da bi se (ob dobri kavi in krhkem piškotu) prepuščali vsebini in vibraciji ponujenih idej!

Katja Praznik

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si