Naročilnica

Uprizarjanje vizualnega, uprizarjanje življenja: umetnostne prakse od 60. do 80. let v Sloveniji

14.10.2009 | Uprizarjanje vizualnega, uprizarjanje življenja: umetnostne prakse od 60. do 80. let v Sloveniji

Posebna, razširjena izdaja revije Maska Uprizarjanje vizualnega, uprizarjanje življenja: umetnostne prakse od 60. do 80. let v Sloveniji pomeni svež prispevek k zgodovinski obravnavi umetnostnih praks, zlasti s področja scenske, vizualne in videoumetnosti, s čimer želi vzpostaviti vidnost dela zgodovine umetniške kreativnosti v Sloveniji.
Devet obsežnih prispevkov je nastalo na podalgi enoletne istoimenske raziskave, zlasti s pomočjo pričevanj še živečih akterjev ter zbiranjem in analiziranjem zgodovinskih gradiv, zato predstvljalo materialno bazo za vzpostavljanje zgodovine umetniških praks in nastavke za nadaljno obravnavo ter refleksijo.
Heterogena zbirka prispevkov prinaša: pogled na vzporednice med kulturno politiko in gledališko institucijo, osvetlitev delovanja gledališča Pekarna ter Plesnega gledališča Celje, natančnejši vpogled v Celjsko alternativo v odnosu konceptualne umetnosti, analizo teoretskih podlag skupine OHO, razpiranje mreže dejavnosti sodobnega plesa v Ljubljani, odpiranje vprašanj o hepening v okvirih gledaliških struktur, raziskavo začetkov videoumetnosti ter sprego politike in umetnosti, kot se je vpisala v institucijo Moderne galerije v obdobju Zorana Kržišnika.

Pri raziskavi so sodelovali: Barbara Borčić, Petja Grafenauer, Ida Hiršenfelder, Andreja Kopač, Barbara Orel, Mojca Puncer, Karla Železnik, Samo Gosarič, Primož Jesenko in Katja Praznik.

Maska, let. XXIV, št. 123-124, poletje 2009

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si