Naročilnica

Zgodovina – izkušnja – arhiv

14.11.2008 |

Maska, letnik/vol. XXIII, št. 117–118,  jesen 2008
Zgodovina – izkušnja – arhiv 
(izšla 20. novembra 2008)

Jesenska številka Maske »Zgodovina – izkušnja – arhiv« je prispevek k razmisleku o pojmu zgodovine in zgodovinopisja ter njune vloge v polju umetnostih praks. Besedila avtoric in avtorjev, kot so Marta Verginella, Eda Čufer, Nataša Petrešin-Bachelez, Zdenka Badovinac, Heike Roms, Franz Anton Cramer, Andre Lepecki, vstopajo v tematski okvir z različnih zornih kotov, od teoretičnih pogledov na zgodovino ali problem pozabe/izbrisa določenih segmentov preteklosti iz obstoječih zgodovinskih naracij do obravnave praktičnih primerov in vloge zgodovinjenja umetnostnih praks ter samih umetniških manipulacij zgodovine, arhivov in izkušenj. Z obravnavno zgodovine, arhivov ter individualnih in kolektivnih izkušenj vzpostavljajo kritični pretres preteklosti ter kolektivnega spomina, ki sta vedno definirana s kontingenco prepleta okoliščin ter dinamiko pritiskov, potlačitev in sprostitev. Na zgodovinsko zavest in tradicijo kritičnega razmišljanja in ustvarjanja sodobne umetnosti se v tokratni izdaji navezuje še prispevek Briana Holmesa o progresivnem hrvaškem kuratorskem kolektivu WHW (What How and for Whom), prvem dobitniku nagrade Igorja Zabela za kulturne dosežke na območju osrednje in Jugovzhodne Evrope. V reviji pa pišemo še o letošnjih izdajah festivalov Bitef in Transamerique.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si