Naročilnica

Maskina knjižnica

04.01.2007 |

Maskina knjižnica je oddelčna enota Knjižnice Mirovnega inštituta na Metelkovi 6, pritličje. Oddelčna knjižnica Maska vsebuje preko 500 del s področja sodobne umetnostji, raziskovanja, eksperimentalnih uprizoritvenih praks, interdisciplinarne umetnostji, medijske in kritične teorije.

Poleg knjig so v knjižnici na voljo še serijske (periodične) publikacije: Likovne besede, Scena, TDR, Frakcija, Apokalipsa, Mouvenment, ČZK, Literatura, Ballettanz, Delta, Parachute, Theatreforum, Theatre der Zeit, Buhne, Svet umetnosti, El Publico, Mars, Tanz affiche, Primafila, Emzin, itd.

Knjige so katalogizirane v COBBIS knjižničnem sistemu, tako da je katalog knjig javno dostopen prek COBISS-a (knjižnico Mirovnega inštituta najdete pod specialnimi knjižnicami, znanost; COBISS: MILJ, oddelek Maska ).

Dostopnost oziroma izposoja: knjižnica je odprta ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih od 10. do 14. ure, ob četrtkih pa od 14. do 18. ure.

Vpis je brezplačen!

Kontaktna oseba
Julija Magajna
01 234 77 30 (direktna)
01 234 77 20 (centrala)

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si