Naročilnica

seznam avtorjev

je v nastajanju in trenutno obsega četrtino vseh knjig!

Ahačič, Draga 1


Bašić-Hrvatin, Sandra 3
Bašić-Hrvatin, Sandra (mentor) 38
Berger, Aleš (1946-, avtor) 13
Bernik, Stane (urednik, avtor dodatnega
besedila) 34
Bharne, Vinayak (avtor dodatnega besedila) 39
Bogdanović, Slavko 4
Bonami, Francesco (urednik) 21
Bouman, Ole (urednik) 21


Chambers, Colin 5
Crimp, Martin 7


Dolenc, Božidar (1950-, fotograf) 34


?urinović, Maja 9


Escolme, Bridget 10


Fabre, Jan (1958-, oseba ali ustanova, ki ji je
knjiga (rokopis) posvečena) 17


Gabnai, Katalin (avtor) 6
Gerbel, Karl (urednik) 2
Goulish, Matthew 14
Grassi, Davide (urednik) 8
Grau, Rawley (prevajalec) 29


Hartman, Bruno (pisec recenzij) 13
Hlavajová, Mária (urednik) 21
Holledge, Julie 15
Holmes, Jonathan 16
Hrvatin, Emil 17


Iveković, Rada (urednik) 26
Ivković, Ivana (1975-, urednik) 8


Jatić, Stana (ilustrator) 24
Jurman, Gorazd (prevajalec) 29
Jurman, Urša (urednik) 29


Kaufman, Mojca (urednik) 12
Kavčič, Bojan (1947-, pisec recenzij) 13
Kavčič, Bojan (1947-, urednik) 18
Klein, Naomi 19
Klenovšek, Branka (prevajalec, avtor dodatnega
besedila) 39
Koch, Vladimir 20
Kovačič, Bojana (urednik) 33
Kraljević, Zdenka (prevajalec) 19
Kreft, Mojca (urednik) 23
Kučić, Lenart J. (avtor) 3


Lah, Andrijan (urednik) 12
Logar-Pleško, Alenka (pisec recenzij) 13
Lovšin, Polona (1970-, urednik) 29
Lužina, Jelena (urednik) 40


Manifesta (3 ; 2000 ; Ljubljana) 21
Mestno gledališče ljubljansko 23
Mišić, Ljiljana 24
Mišković, Davor (urednik) 28
Muir, Kenneth (urednik) 30
Murray, Simon 25


Nedič, Lilijana (avtor dodatnega besedila) 18


Pagon, Neda (urednik) 26
Pavis, Patrice 27
Pejović, Katarina (prevajalec) 29
Polzović, Miomir (fotograf) 24
Preprek, Stanislav (prevajalec) 11
Pretnar, Igor (1924-1977, oseba ali ustanova, ki
ji je knjiga (rokopis) posvečena) 18


Rajak, Jelena (prevajalec) 27
Reid, Angus (prevajalec) 26
Reissner, Tadej (prevajalec) 29
Rhomberg, Kathrin (urednik) 21
Rubin, Don (1942-, urednik) 43


Shakespeare, William 30, 31, 32
Slivnik, Francka (urednik) 34
Slovenija 33
Sonenberg, Janet 35
Strehovec, Janez 36
Svetina, Ivo (urednik) 34


Škerlep, Andrej (komentor) 38
Štrukelj, Alenka 38


Tanizaki, Jun'ichiro 39
Tomše, Dušan 12
Tomše, Dušan (urednik) 13
Trinkaus, Vinko 41


Vogelnik, Marija (pisec recenzij) 13


Williams, Gordon 42


Zabel, Igor (urednik) 21
Zorn, Aleksander (pisec recenzij) 13

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si