Naročilnica

ključne besede

je v nastajanju in trenutno obsega četrtino vseh knjig!


Analiza uprizoritve - Igralčev vidik 16
angleška dramatika 7, 30, 31, 32
angleška književnost 7, 30, 31, 32


Balet - Zgodovina - Hrvaška 9
bibliografije 12, 18
biobibliografije 18
Biopolitika - Filozofija kulture - Zborniki 8
Bivalno okolje - Teorija - Zborniki 29
Bivanje - Umetnost - 21.st. - Zborniki 29
blagovne znamke 19
Bogdanović, Slavko 4


cyber art 2


človekove pravice 33


dance 38
digitalna umetnost 2
dramatika 1
dramaturgija 1
Dramaturgija 1
dramska igra 10
dramske igre 40
dramsko besedilo 7
državljanstvo 26


eksperimentalno gledališče 17
elektronski mediji 2
epistemološki anarhizem 4
estetika 39
Evropa 3
evropska umetnost 21
ezoternična umetnost 4


Fabre, Jan 17
feminizem 15
film 13
filmografije 18
filozofija kulture 37
filozofija umetnosti 37
flamsko gledališče 17


Geldališke institucije - Družbeni vpliv 5
glasbena anarhija 42
glasbena komedija 42
glasbeno gledališče 43
gledalci 38
Gledalec - Oblikovanje vloge 10
gledališče 1, 10, 13, 15, 16, 22, 27, 35, 40
Gledališče
- Dramatika 1
- Evropa - Enciklopedije 43
- Zgodovina - Velika Britanija - 20. stol. 42
gledališka igra 24
gledališka režija 25
Gledališke drame - Makedonija 40
Gledališke institucije - Kulturni vpliv 5
gledališke predstave 1, 12
Gledališke predstave - Zgodovina 1
gledališke uprizoritve GLEJ: gledališke predstave 12
gledališki igralci 35
gledališki igralec 16
Gledališki plakati - Slovenija - 20.st. - Razstavni katalogi 34
gledališko občinstvo 1, 10
globalna ekonomija 19
Goritz-Pavelić, Mercedes - Biografija 9
grafično oblikovanje 34


historical survey 38


Igralski lik - Karakterizacija 10
Igranje - Psihološki vidik 35
igre 3
image 19
intelektualna lastnina 33
interkulturne prakse 15
intermedijske umetnosti 2
international conferences 37


Japonska 39
Japonska arhitektura - Eseji 39
javne storitvene dejavnosti 3


kibernetična umetnost 2
koncept našega 26
koncept tujstva 26
konceptualna poezija 4
konceptualna umetnost 4
konstrukcija drugosti 26
korporacije 3
kratke zgodbe 14
kultrna politika 5
kultura mesta 28
kulturna ekonomija 5
kulturna identiteta 15
kulturna industrija 28
kulturna izmenjava 15
Kulturna politika - Kritični vidik - Rijeka 28
kulturna produkcija 15, 28
kulturna strategija 28
kulturne institucije 28
kulturni programi 28
kulturno razločevanje 15


lastnina 3
Lecoq, Jacques - Biografija 25
Likovna umetnost - Razstavni katalogi 21
lutkovno gledališče 43


makedonska dramatika 40
marketing 19
mediji 3
Medijske aktivnosti - Razvedrilo - Družabno življenje - Evropa - Znanstvene študije 3
mednarodne konference 37
mednarodne pogodbe 33
mednarodne razstave 21
mit enotnosti 26
mladinsko gledališče 43
množični mediji 3
Množični mediji
- Lastninjenje - Evropa 3
- Politični sistemi - Evropa 3
moderna dramatika 40
moderna umetnost 4
modernism 37
modernizem 37
monopoli 3
Murnau, Friedrich Wilhelm - Nemški film - Monografije 20


Nacija - Simbolni vidik 26
nacionalizem 26
nacionalna identiteta 26
Nacionalno gledališče
- Podjetniška vizija - Velika Britanija 5
- Radikalna vizija - Velika Britanija 5


odrske umetnosti 13
odrsko ustvarjanje 10
opera 22
Otroško gledališče - Madžarska 6


parateater 4
performance art 17, 25
performans 14
Performans - Ženske - Interkulturni kontekst 15
philosophy of art 37
philosophy of culture 37
physical culture 38
ples 9, 22, 38
Ples - Neverbalna komunikacija - Diplomska naloga 38
Plesi - Koreografija - Učbeniki za višje in visoke šole 24
plesno gledališče 13, 43
podjetje 19
podzavest 35
politična umetnost 4
politika 3
postmoderna umetnost 4
postmodernism 37
postmodernizem 37
Pretnar, Igor 18
publicistika 3


radio 3
regulacija 3


sanje 35
sanjska homeopatija 35
scenska umetnost 25
scenske umetnosti 9
servisi 3
Shakespeare, William 10, 16, 30
skupinske razstave 21
slovarji 27
Slovenija 3
slovenska dramatika 12
slovenska grafika 34
slovenska kultura 33
Slovenska kultura - Pravna ureditev - Predpisi 33
slovenski film 18
slovenski režiserji 18
slovenski umetniki 29
slovensko gledališče 12, 18
slovenščina 13
sodobno gledališče 25
subject 37
subjekt 37
svet 3
Svetovna vojna - Gledališče - 1914-1918 42


Tanizaki, Jun'ichiro 39
teatralna iluzija 10
teatrologija 16
telekomunikacije 3
telesna kultura 38
televizija 3, 13
teorija estetike 36
teorija gledališča 10, 16
terminologija 27
terminološki slovarji 13
the viewers 38
tisk 3
tranzicija 3
trgovanje 3
trženje 19


Umetnost - Filozofski vidik 36
uprizoritvena umetnost 10, 16, 25
Uprizoritvena umetnost - Zgodovina - Velika Britanija - 20. stol. 42


virtualna realnost 35
vizualna kultura 21
vizualne komunikacije 21
vizualno gledališče 17
Vizualno gledališče 17


zakoni 33
zgodovinski pregled 38
zgodovinski pregledi 1


ženske uprizoritve 15
Žensko telo - Uprizarjanje 15Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si