Naročilnica

seznam knjig

je v nastajanju in trenutno obsega četrtino vseh knjig!


ARS Electronica 94 : intelligente Ambiente
= intelligent environment / herausgeber Karl
Gerbel, Peter Weibel. - Wien : PVS, 1994. -
147 str. : ilustr., fotogr. ; 24 cm

BAŠI?-Hrvatin, Sandra
Monopoli : družabna igra trgovanja z mediji
/ Sandra Bašić Hrvatin in Lenart J. Kučić. -
Ljubljana : Maska, 2005 (Ljubljana : Cicero).
- 306 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. -
(Zbirka Mediakcije / Maska ; knj. št.3)

BOGDANOVI?, Slavko
Politika tela : izbrani radovi : 1968-1997
/ Slavko Bogdanović ; eseji o Slavku
Bogdanoviću Miško Šuvaković. - Novi Sad : K21K
: Prometej, 1997. - 245 str. : ilustr.,
fotogr. ; 26 cm. - (Biblioteka Projekart)

CHAMBERS, Colin
Inside the Royal Shakespeare Company :
creativity and the institution / Colin
Chambers. - London ; New York : Routledge,
2004. - 262 str. ; 22 cm

CHILDREN'S theatre in Hungary / [edited by
Katalin Gabnai]. - Budapest : 'Múzsak'
Cultural Publishers, 1984. - 160 str. :
fotogr. ; 22 cm

CRIMP, Martin
Attempts on her life / by Martin Crimp. -
London ; Boston : Faber and Faber, 1997. - 80
str. ; 20 cm. - (FF plays)

DEMOKINO : virtual biopolitical agora /
edited by Ivana Ivković and Davide Grassi. -
Ljubljana : Maska : Aksioma - Institute for
Contemporary Arts, 2006 ([Begunje na
Gorenjskem] : Cicero). - 151 str. : ilustr. ;
24 cm. - (Transformacije series ; book no.
19)

?URINOVI?, Maja
Mercedes Goritz-Palević / ?urinović Maja. -
Zagreb : Naklada MD, 2000. - 64 str. :
ilustr., fotogr. ; 20 cm. - (Biblioteka
Gesta ; knj. 5)

ESCOLME, Bridget
Talking to the audience : Shakespeare,
performance, self / Bridget Escolme. -
Abingdon ; New York : Routledge, 2005. - XII,
192 str. : fotogr. ; 21 cm

GILGAMEŠ : sumersko-babilonski ep / [preveo
i priredio Stanislav Preprek]. - [3. izd.]. -
Sarajevo : "Veselin Masleša", 1985 (Mostar :
"Rade Bitanga"). - 149 str. ; 20 cm. -
(Biblioteka ARS. Lektira)

GLEDALIŠKE igre, prizori in priredbe za
oder / [gradivo zbrala in pripravila Mojca
Kaufman in Andrijan Lah ; zamisel Dušan
Tomše]. - V Ljubljani : Slovenski gledališki
in filmski muzej, 1988 (Kočevje : Kočevski
tisk). - 189 str. ; 24 cm. - (Slovenske igre
in scenariji ; 1)

GLEDALIŠKI besednjak : slovensko strokovno
izrazje v gledališču, filmu in televiziji /
[izdalo Društvo gledaliških kritikov in
teatrologov Slovenije ; avtorji Aleš Berger
... [et al.] ; uredil Dušan Tomše]. -
Ljubljana : Mestno gledališče Ljubljansko,
1981. - 612 str. ; 17 cm. - (Knjižnica
Mestnega gledališča ljubljanskega ; [84])

GOULISH, Matthew
39 microlectures : in proximity of
performance / Matthew Goulish. - London ; New
York : Routledge, 2000. - IX, 214 str. ; 21 cm

HAČIČ, Draga
Gledališče besede / Draga Ahačič. -
Ljubljana : Cankarjeva založba, 1998
(Ljubljana : Simčič). - 406 str. : ilustr. ;
21 cm

HOLLEDGE, Julie
Women's intercultural performance / Julie
Holledge and Joanne Tompkins. - London ; New
York : Routledge, 2000. - IX, 227 str. :
fotogr. ; 22 cm

HOLMES, Jonathan
Merely players? : actors' accounts of
performing Shakespeare / Jonathan Holmes. -
London ; New York : Routledge, 2004. - X, 209
str. ; 21 cm

HRVATIN, Emil
Jan Fabre : la discipline du chaos, le
chaos de la discipline / Emil Hrvatin ;
traduction Moika Žbona. - [Paris] : A. Colin,
1994. - 174 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Arts
chorégraphiques : l'auteur dans l'oeuvre)

IGOR Pretnar : gledališki in filmski
ustvarjalec / [urednik Bojan Kavčič]. - V
Ljubljani : Slovenski gledališki in filmski
muzej, 1992 (Ljubljana : A'DVA). - 128 str. :
črno-bele fotogr. ; 24 cm. - (Dokumenti
Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja,
ISSN 0351-2959. letn. 27 ; 1991, št. 54-55
[i. e. 56-57])

KLEIN, Naomi
No logo : bez prostora, bez izbora, bez
posla, bez logotipa / Naomi Klein ; s
engleskog prevela Zdenka Kraljević. - Zagreb :
V.B.Z., 2002. - 364 str. : ilustr. ; 24 cm. -
(Biblioteka Tridvajedan ; knj. 5)

KOCH, Vladimir
F. W. Murnau : monografska študija /
Vladimir Koch. - Ljubljana : Jugoslovanska
kinoteka, dvorana v Ljubljani, 1977. - 149
str., [16] str. ilustr. pril. ; 20 cm :
fotogr.

MANIFESTA (3 ; 2000 ; Ljubljana)
Borderline syndrome : energies of defence /
curated [[and] concept] by Francesco Bonami
... [et al.] ; [Manifesta 3 [also] European
Biennial of Contemporary Art, Ljubljana,
Slovenia, 23 June - 24 September 2000 ; edited
by Igor Zabel]. - Ljubljana : Cankarjev dom,
2000 (Ljubljana : Studio Print). - 271 str. :
ilustr. ; 24 cm

MASKA : gledališče, ples, opera. - Let. 1,
št. 1 (november 1991)- . - Ljubljana :
Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1991-.
- 29 cm

MESTNO gledališče ljubljansko
MGL : Mestno gledališče ljubljansko /
[uredila Mojca Kreft ; fotografije Marjan
Ravnik, Vlastja Simončič, Tone Stojko]. -
[Ljubljana : MGL], 1987. - 294 str. : ilustr.
; 23 cm

MIŠI?, Ljiljana
Osnovi scenske igre / Ljiljana Mišić ;
[crteži Stana Jatić ; shematski prikazi
pokreta klasičnog baleta Ljiljana Mišić ;
fotoreprodukcije Miomir Polzović]. - Novi Sad
: Akademija umetnosti ; Zagreb : Prosvjeta,
1985 (Novi Sad : Prosvjeta). - 288 str., [55]
str. pril. : ilustr. ; 24 cm

MURRAY, Simon
Lecoq Jacques / Simon Murray. - London ;
New York : Routledge, 2003. - XIV, 180 str. :
fotogr. ; 20 cm. - (Routledge performance
practitioners)

OTHERHOOD and nation : selected papers from
the international conference, [7th - 10th May,
1995, Ljubljana] / edited by Rada Iveković &
Neda Pagon ; [english version prepared by
Angus Reid]. - Ljubljana : Institutum
Studiorum Humanitatis ; Paris : Editions de la
Maison des sciences de l'homme, 1998
(Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 232 str. :
graf. prikazi ; 24 cm. - (Documenta / ISH,
ISSN 1408-1199 ; 1)

PAVIS, Patrice
Pojmovnik teatra / Patrice Pavis ;
predgovor Anne Übersfeld ; prijevod Jelena
Rajak. - Zagreb : Akademija dramske umjetnosti
: Centar za dramsku umjetnost : Izdanja
Antibarbarus, 2004. - 451 str. ; 24 cm. -
(Biblioteka Lex)

PRILOZI kulturnoj strategiji Rijeke /
[urednik Davor Mišković]. - Rijeka : Drugo
more, 2004. - 124, 126 str., [54] str. pril. ;
19 cm

READY 2 change / uredili, edited by Urška
Jurman & Polonca Lovšin ; [prevod Gorazd
Jurman ... et al.]. - Ljubljana : Maska :
Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., 2005 ([Begunje na
Gorenjskem] : Cicero). - 203 str. : ilustr. ;
24 cm. - (Zbirka Transformacije = Series
Transformacije ; book no. 18)

SHAKESPEARE, William
King Lear / the Arden edition of the works
of William Shakespeare ; edited by Kenneth
Muir. - Reprinted. - London ; New York :
Routledge, 1994. - LVIII, 246 str. ; 20 cm. -
(The Arden Shakespeare)

SHAKESPEARE, William
Macbeth / the Arden edition of the works of
William Shakespeare ; edited by Kenneth Muir.
- Reprinted. - London ; New York : Routledge,
1995. - LXV, 190 str. ; 20 cm. - (The Arden
Shakespeare)

SHAKESPEARE, William
Romeo i Julija / Viljem Šekspir ; [preveli
Živojin Simić, Sima Pandurović ; priredio
Nikola Koljević]. - [5. izd.]. - Sarajevo :
"Veselin Masleša", 1982. - 188 str. ; 20 cm. -
(Biblioteka Ars. Lektira)

SLOVENIJA. Zakoni itd.
Predpisi s področja kulture / [izdala
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in
Uradni list Republike Slovenije ; redakcija
Bojana Kovačič]. - Ljubljana : Uradni list
Republike Slovenije, 2003 (Ljubljana :
Schwarz). - 750 str. ; 20 cm

SLOVENSKI gledališki plakat /
[dokumentacija, documentation Stane Bernik ;
uredniki kataloga, editors of the catalogue
Stane Bernik, Francka Slivnik, Ivo Svetina ;
prevodi v angleščino, translated into English
by Amidas ; razstavljeni plakati, exhibited
posters from Arhitekturni muzej Ljubljana ...
[et al.] ; fotografija, photographs Božidar
Dolenc, Arhiv Društva oblikovalcev Slovenije
(DOS), Zbirka dr. Staneta Bernika]. -
Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 2000
(Ljubljana : Hren). - 59 str. : večinoma
barvne fotogr. ; 30 cm

SONENBERG, Janet
Dreamwork for actors / Janet Sonenberg. -
New York : Routledge, 2003. - VIII, 256 str. :
graf. prikazi ; 23 cm. - (A theatre arts book)

STREHOVEC, Janez
Oblika kot problem : razprave iz estetske
teorije / Janez Strehovec. - V Ljubljani :
Cankarjeva založba, 1985. - 290 str. ; 21 cm.
- (Teorija kulture in umetnosti)

SUBJEKT v postmodernizmu : mednarodni
kolokvij, [Ljubljana, 11.-14. oktober 1989] =
The subject in postmodernism : International
Colloquium, [Ljubljana, October 11-14, 1989].
- Ljubljana : Slovensko društvo za estetiko,
1989-1990. - 2 zv. (225; 265 str.) ; 24 cm

ŠTRUKELJ, Alenka
Jezik sodobnega plesa : diplomsko delo /
Alenka Štrukelj. - Ljubljana : [A. Štrukelj],
2000. - 68 f. : ilustr. ; 30 cm

TANIZAKI, Jun'ichiro
Hvalnica senci / Jun'ichiro Tanizaki ;
prevedla Branka Klenovšek ; [spremna beseda
Vinayak Bharne]. - Ljubljana : Študentska
založba, 2002 (Ljubljana : Pleško). - 90 str.
: ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

TEN modern Macedonian plays / prepared and
edited by Jelena Lužina ; language editor Paul
M. Foster. - Skopje : Matica Makedonska, 2000.
- 487 str. ; 24 cm

TRINKAUS, Vinko
Zrušek na kopi D : [drama v štirih
dejanjih] / Vinko Trinkaus. - Portorož :
samozal., 1996. - 74 str. ; 21 cm

WILLIAMS, Gordon
British theatre in the great war : a
revaluation / Gordon Williams. - London ; New
York : Continuum, 2005. - 357 str. ; 23 cm

The WORLD encyclopedia of contemporary
theatre / edited by Don Rubin, Péter Nagy and
Philippe Rouyer. Vol. 1, Europe. - 1st pbk.
publ. - London ; New York : Routledge, 2001. -
1054 str. : fotogr. ; 25 cm

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si